26 februari, 2020

Forskning

Omfattande forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält från kraftledningar och transformatorer mm är en hälsorisk. Strålningen ökar förekomsten av olika ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnesstörningar, hjärtpåverkan, hudutslag mm. På sikt ökar risken för cancer och degenerativa sjukdomar. (Uppdaterad 12-01-2016) Cancerklassad strålning Såväl den högfrekventa mikrovågsstrålningen från trådlös teknik […]