Mycket kraftig ökning av strålning från basstationer

Vi har fått in rapporter om att mätningar på olika platser i Sverige visar kraftigt ökad strålning från basstationer och mobilmaster. En mätning i Norrköping den 24 mars visade att strålningen ökat från 35 000 mikroW/m2 till 350 000 mikroW/m2 på kort tid. På Järntorget i Stockholm uppmättes extrema 1 300 000 mikroW/m2 i november. Detta är farliga nivåer och den här trenden måste vändas för att rädda folkhälsan och vår gemensamma miljö.

Även från andra platser kommer resultat som visar en dramatisk ökning på kort tid nu i mars. Det handlar om ökningar på uppåt tio gånger.

Det finns överhuvudtaget ingen forskning som visar att människor långvarigt kan exponeras för dessa nivåer utan att skadas eller få sin hälsa allvarligt försämrad. Det finns ingen forskning som visar att människor kan exponeras ens för 1000-10 000 mikroW/m2 utan att skadas. Nu visas inte sällan över 100 000 mikroW/m2.

Redan från och med 100 mikroW/m2 ökar risken för ohälsa vid långvarig exponering för mobilmaster och basstationer. Från och med 2 800 mikroW/m2 har forskare rapporterat ökad förekomst av DNA-skador bland människor som långvarigt exponeras för strålning från basstationer.

I vårt faktablad ges en lista över de studier som studerat människors hälsotillstånd i närhet av mobilmaster och basstationer.

Gällande referensvärden skyddar inte

Vid kontakt med myndigheter och telekombolagen hävdas att de nu uppmätta skyhöga och hälsofarliga nivåerna av strålning från basstationer är ofarliga eller ”låga” eftersom de är långt under gällande sk referensvärden. Dessa referensvärden skyddar emellertid enbart mot omedelbara effekter pga uppvärmning. De saknar därmed skydd mot den form av exponering som är aktuell från basstationer: under längre tid.

Referensvärdena är 10 000 000 mikroW/m2 för strålning från WiFi, 3G, 4G osv och är inte baserade på någon forskning överhuvudtaget som visar att  människor långvarigt kan exponeras för denna typ av strålning (4G + 3G + 5G etc) vid denna nivå utan att hälsan tar skada samtidigt som de ignorerar en stor mängd forskning som visar skadliga effekter vid betydligt lägre nivåer. De har kritiserats för att vara ovetenskapliga.

Det finns inte en enda studie som visar att människor långvarigt kan exponeras för denna form av strålning vid nivåer som är 1 000-10 000 gånger lägre än referensvärdet. Mot bakgrund av de ökande beläggen för hälsorisker vid nivåer långt under referensvärdena begär forskare och miljöorganisationer att gränsvärdet omprövas för att skydda människor mot visade hälsorisker:

EMF Scientist Appeal konstaterar att ICNIRP, som är den organisation som tagit fram gällande alltför höga referensvärde, felaktigt fortsätter att hävda att referensvärdet skulle skydda mot alla hälsorisker trots de ökande beläggen för motsatsen.

I EMF Call uppmärksammar forskare och miljöorganisationer oss på att det värde som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten utgör en hälso- och miljörisk eftersom det tillåter att människor exponeras för skadliga nivåer av mikrovågsstrålning under det ovetenskapliga påståendet att de skulle skydda:

”In order to protect the public and the environment from the known harmful effects from electromagnetic fields (EMF) we ask the United Nations, the World Health Organization and all governments not to accept the ICNIRP guidelines. They are not protective, rather they pose a serious risk to human health and the environment since they allow harmful exposure to the world population, including the most vulnerable, under the unscientific pretext that they are “protective”.”

Var uppmärksam på symtom

Vi rekommenderar människor att vara särskilt uppmärksamma nu på de symtom som vanligen kopplats till exponering för mikrovågsstrålning:

Sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, tinnitus, hjärtarytmi, tryck över bröstet, stresskänsla, ångest, brännande irriterad hud, stickningar i huden, minnes- koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.

Forskning visar också att strålningen försämrar immunförsvaret vilket innebär att den senaste trenden av exploderande strålningsnivåer är särskilt dåliga i tider då det förekommer virusepidemier.

Vi rekommenderar även alla att investera i en strålningsmätare så att den strålning som finns i hemmet, på arbetsplatsen, på universitetet/högskolan eller i barnens skola mm kan kontrolleras. De ökande nivåer som nu mäts upp kommer från redan befintliga basstationer vilket betyder att strålningsmätare är ett viktigare verktyg i dag än någonsin tidigare.

Mer info:

Strålsäkerhetsmyndighetens mätning Järntorget. Pdf

Hardell mfl 2019: mätningar och hälsorisker med strålning från basstationer. Länk

Hardell mfl 2018: mätningar och hälsorisker med strålning från basstationer. Länk

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla. Länk

Så här högt är Sveriges gränsvärde för tillåten strålning. Länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend