Basstation gav hög strålning i lägenhet – boende drabbades av ohälsa

Ett par som återvände efter semestern drabbades direkt av sömnsvårigheter, tinnitus, huvudvärk, hög puls och andra typiska symtom på exponering för mikrovågsstrålning. Dagen efter upptäckte de att en basstation etablerats 70 meter från lägenheten under deras frånvaro. En anmälan till och svaret från den lokala miljömyndigheten illustrerar den rättslöshet som råder för de som drabbas av ohälsa pga strålning från basstationer och som orsakas av Strålsäkerhetsmyndighetens gravt felaktiga vägledning.

Detta fall, de uppmätta nivåerna och de erfarna hälsoproblemen stämmer överens med de som Strålskyddsstiftelsen nyligen redovisade gällande bostad i Stockholmsområdet där också mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning uppmättes. Länk till artikel med video.

En kväll i september återvände ett par till sin lägenhet högst upp i en fastighet i centrala Göteborg. De hade varit på semester. Eftersom det var på kvällen var det mörkt när de återvände till lägenheten och därför upptäckte de inte den nya basstationen förrän dagen därpå. De symtom de omedelbart fick är kännetecknande för exponering för mikrovågsstrålning från basstationer:

– ”På natten kunde jag (vi) inte sova eller komma till ro med problem som tilltagande öronljud (tinnitus), huvudvärk, yrsel, hög puls, surrningar, stickningar och oro i kroppen. Känsla av att kroppen gick på högvarv med en vibrerande inombordsmotor. Vid 02.30-tiden gick jag och la mig i ett annat rum belägen på andra sidan lägenheten. Problemen avtog successivt och jag somnade efter en stund. Min fru kände liknande problem som tinnitus, högre puls, stickningar och svårt att komma till ro. På morgonen kunde vi konstatera att sex stycken mobilantenner/basstationer monterats upp på ett av grannhusets tak snett ovanför vår lägenhet med strålning rakt in i sovrumsfönstret. Fyra stycken på taket och två kamouflerade på plåtfasaden.”

Över 100 000 mikroW/m2

Mannen beskriver att de gjorde nytt försök att sova i sovrummet nästa natt men symtomen återkom:

”- Vi gjorde ett nytt försök att sova i sovrummet men med samma resultat som föregående natt. Vi flyttade till ett annat rum och problemen upphörde efter ett tag även denna natt. Vi har i omgångar försökt att sova i sovrummet med fortsatt dåligt resultat och införskaffat en EMF-mätare och konstaterat mycket höga värden av elektromagnetisk strålning i sovrummet med ”pikvärden” enligt följande:

– Över 100 000 mikrowatt/m2 vid fönstret.

– Över 40 000 mikrowatt/m2 mitt i sovrummet i riktning mot fönstret.

– Över 14 000 mikrowatt/m2 på höger sida dubbelsängen (där jag sover, vilket förklarar mina kraftigare symptom).

– Över 3 300 mikrowatt/m2 på vänster sida dubbelsängen där min fru sover.

– Mätning i sovrummet på andra sidan lägenheten är 2-300 mikrowatt/m2

Vid mätningen var Wi-Fi Router och mobiltelefoner avstängda i lägenheten.”

70 meters avstånd

Vid mätning med laserinstrument har mannen fastställt avståndet till basstationen till 70 meter. Paret känner sig djupt kränkta över att någon godtyckligt kan sätta upp master utanför deras bostad som påverkar deras inomhusmiljö och hälsa på detta sätt. De har mailat och frågat PTS (Post- och telestyrelsen), var basstationer är monterade nära deras gatuadress och vad de sänder ut. Men de har bara fått mycket oklara och otillfredsställande svar :

”PTS inhämtar information från operatören en gång om året i slutet på oktober så vi har ingen uppdaterad information. Då operatörerna har så kallade blocktillstånd så behöver inte operatörerna tillstånd för varje enskild site. I tillstånden kan det stå en max utstrålad effekt som operatören inte får överstiga. Det står normalt inget i tillstånden var de inte får sätta upp sin utrustning någonstans”

Rättslöshet

Mannen anmälde det inträffade till det lokala miljökontoret. Svaret han fick illustrerar den totala rättslöshet som gäller för människor som drabbas av mobilmaster eller mobilbasstationer i närheten av bostaden som genom den utsända mikrovågsstrålningen förorsakar dem svår ohälsa. Rättslösheten beror på att i stort sett alla lokala och regionala myndigheter och rättsinstanser förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndighetens felaktiga påståenden att den uppmätta strålningen är låg eftersom den ligger långt under de skyhöga och föråldrade referensvärden från ICNIRP som myndigheten lutar sig mot. Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder allmänhet och beslutsfattare grovt genom bland annat genom att undvika att objektivt redovisa följande avgörande fakta:

1. Referensvärdet är irrelevant som skydd mot skadliga effekter pga längre tids exponering för mikrovågsstrålning. Det skyddar enbart mot omedelbara akuta effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter.

2. Det saknas helt forskning som visar att längre tids exponering för mikrovågsstrålning vid de uppmätta nivåerna i lägenheten och på det aktuella avståndet från basstationen inte orsakar de rapporterade hälsoproblemen. Det innebär att påståenden om att det inte föreligger hälsorisker med dessa nivåer helt saknar vetenskaplig grund.

3. Över 15 studier visar att betydligt lägre exponering för mikrovågsstrålning orsakar de symtom som nu rapporterats. Från och med cirka 30-100 mikroW/m2 och inom 300-500 meter från mobilmaster har dessa hälsoproblem samt dessutom ökad risk för cancer och ALS rapporterats.

4. 252 vetenskapsmän verksamma på området har tillsammans konstaterat att beläggen är växande för hälsoeffekter under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde och begärt att människor skyddas bättre.

Miljökontorets svar

Så här skrev Miljöförvaltningen till den drabbade efter att ha tagit del av den noggranna och övertygande rapporten som dessutom kompletterats med forskning som stödjer de erfarna ohälsobesvären:

”Beslut om att inte vidta någon åtgärd med anledning av klagomål höga signalstyrkor från basstationer för mobiltelefoni

Vid bedömning av klagomål på hög signalstyrka från antenner till basstationer för mobiltelefoni utgår miljöförvaltningen från den information Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) publicerar på sin hemsida.

Se Områden Magnetfält och trådlös teknik, Trådlös teknik Mobiltelefoni

SSM är normerande myndighet och ansvarar för att ta fram råd regler för verksamheter som hanterar strålning.

Miljöförvaltningen gör inte någon egen bedömning av den litteratur som behandlar eventuella risker med strålning från antenner till basstationer. Det är SSMs uppgift.

Det är inte miljöförvaltningens uppgift att bedöma orsaken till hälsobesvär. Miljöförvaltningens bedömning grundar sig på en jämförelse av de uppgifter om avstånd och signalstyrka du lämnat och de råd SSM publicerat.”

Mer info:

Strålskyddsstiftelsens faktablad om forskning om hälsorisker med basstationer och mobilmaster.

Blodprov visar att boende inom 80 meter från basstationer har förhöjd förekomst av DNA-skador. Länk

ICNIRP:s referensvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar mot alla påvisade effekter utesluter effekter pga den långtidsexponering som är aktuell från basstationer. Det skyddar uttryckligen endast mot akuta uppvärmningseffekter och utesluter exempelvis risk för cancer. Länk

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla? Länk

Strålskyddsstiftelsens granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504, Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend