Basstationer för mobiltelefoni ökar risken för ALS

Mikrovågsstrålning från mobilbasstationer (mobilmaster) ökar risken för ALS. Det visar den första studien som har undersökt samband mellan ALS och exponering för strålning från basstationer genomförd av forskare verksamma vid universitetet i Limoges, Frankrike. Tidigare har upprepade studier visat samband mellan ALS och lågfrekventa magnetfält.

Den nya studien som publicerades i Environmental Research den 11 juni 2019, har undersökt samband mellan insjuknande i ALS och exponering för mikrovågsstrålning från basstationer (GSM). Sammanlagt ingick 312 personer som fått diagnosen ALS i regionen Limoges mellan år 2000-2012.

Forskarna beräknade exponeringen från basstationerna i området för GSM för dessa 312 fall och kunde konstatera att det fanns en förhöjd risk för ALS i mest exponerade gruppen dvs den som exponerats för beräknat över 1 000 mikroW/m2, jämfört med den beräknat oexponerade gruppen. Risken var förhöjd med 80%.

1 000 mikroW/m2 är 10 000 gånger under det referensvärde som är tillåtet i Sverige och som Strålsäkerhetsmyndigheten påstår skyddar människor med god marginal till ”påvisade” effekter. Det skyddar emellertid enbart mot omedelbara effekter och utesluter effekter som uppstår efter längre tids exponering vid lägre nivåer, exempelvis ALS, Alzheimers och cancer mm.

Detta är den första studien som studerat om det finns förhöjd risk för ALS vid exponering för mikrovågsstrålning för trådlös teknik. Det finns fortfarande inte en enda studie som studerat om det finns förhöjd risk för Alzheimers trots att det finns många indikationer på att ett sådant samband kan föreligga.

Fram till i dag har upprepade studier, minst 17, visat att boende nära mobilmaster löper förhöjd risk för en symtombild kallad ”mikrovågssyndromet” och som motsvarar psykisk ohälsa eller förhöjd risk för cancer. Forskning har också tidigare visat förhöjd risk för DNA-skador bland närboende till basstationer. Effekterna har observerats från cirka 30-100 mikroW/m2 och däröver. Se vårt faktablad om mobilmaster och hälsoeffekter.

Risk för ALS och Alzheimers av magnetfält

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att forskningen visar tydligt och i stort sett genomgående att lågfrekventa fält ökar risken för både ALS och Alzheimers.

Enligt en analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (totalt 20 studier) ökar risken för ALS på grund av förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet. Studien publicerades i januari 2018.

Och enligt en analys analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (totalt 20 studier) om risk för Alzheimers på grund av exponering för magnetfält i arbetet från december 2017 visas att risken är förhöjd med 63%.

Kraftig ökning av neurologiska sjukdomar kopplas till ökande exponering för strålning

Strålskyddsstiftelsen rapporterade i juni om en ny vetenskaplig artikel som granskat statistik från WHO över antalet inrapporterade dödsfall pga neurologiska sjukdomar, Alzheimers och demenssjukdomar, i 21 västländer, bland annat Sverige. WHO:s statistik publicerades 2018 och gäller från 1985 till 2015. Sverige har tillsammans med Finland, USA, Storbritannien och Holland flest rapporterade dödsfall pga neurologiska sjukdomar i förhållande till antalet invånare. Danmark och Norge finns också med i listan över de tio länder som har högst dödlighet.

Ökningen av dödsfall i neurologiska sjukdomar gäller även personer i åldern 55-74 år. I Sverige har antalet dödsfall i denna åldersgrupp ökat med 31% enbart mellan år 2005 och 2015 enligt statistiken från WHO. (se tabell 3 i den publicerade artikeln.)

Många vittnar om ohälsa – ingen uppföljning

Ingen undersökning av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer har någonsin gjorts i Sverige eller övriga nordiska länder. Detta trots omfattande och mycket samstämmiga vittnesmål från människor som drabbats av sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, utmattning, hjärtarytmier, tinnitus mm, dvs typiska symtom pga exponering för mikrovågsstrålning som beskrivits i forskningen sedan 1960-talet, samt vittnesmål om ökad förekomst av cancer eller Alzheimers.

Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och telekomoperatörerna sviker människor i Sverige på det grövsta sätt, De känner till den här forskningen som visar allvarliga risker i form av degenerativa sjukdomar och förhöjd risk för cancer. Dessutom känner de till sambandet mellan strålningen och vad som betecknas som psykisk ohälsa som ökar epidemiskt under senare år. De känner till att många forskare vill att de här sambanden erkänns och att skyddet stärks. Myndigheterna får samtal och brev från människor som blivit sjuka sedan mobilmaster eller basstationer etablerats i närheten. Men vittnesmålen avfärdas med det felaktiga påståendet att inga hälsorisker skulle finnas under referensvärdena. Basstationer kan etableras från en dag till annan direkt intill människors bostäder utan information om hälsoriskerna. Om frågor ställs ges direkta lögner om att inga risker skulle observerats i forskningen, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend