Frankrike förbjuder mobiler i skolorna

Frankrikes skolminister Jean-Michel Blanquer meddelade den 10 december i en TV-intervju att mobiltelefoner förbjuds i franska skolor till och med högstadiet. Han framförde även att det vore bra ur hälsosynpunkt om barn upp till sju års ålder rent av inte använde skärmar alls. Den franska skollagen förbjuder redan användning av mobiler under lektionerna.

Under presidentvalskampanjen lovade president Emanuel Macron att förbjuda mobiler i skolan, vilket skolministern nu alltså meddelar att man kommer att genomföra från och med höstterminen 2018.

Skolminister Blanquer tillade även att

”Det vore bra ur hälsosynpunkt att barn före sju års ålder inte tillbringar för mycket tid, eller ingen tid alls, framför skärmar.”

Inom det franska skoldepartementet håller man på att förbereda hur förbudet praktiskt kan genomföras, exempelvis med hjälp av låsbara boxar.

Fransk myndighet: Trådlös teknik skadar barns psykiska hälsa och inlärning

Beslutet och beskedet om att barn upp till 7 års ålder inte bör använda skärmar alls eller mycket litet bör ses i ljuset av den franska myndigheten ANSES omfattande expertutredning om hälsorisker för barn med användning av trådlös teknik och skärmar som publicerades 2016. Utredningen, som fokuserade på risker för barn upp till sju år, visade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga (inlärning, minne) riskerar att försämras vid användning av skärmar och trådlös teknik. ANSES kom också fram till att barn absorberar mer strålning från mobiler och annan trådlös teknik än vuxna samt att gränsvärdet inte är anpassat för någon individ under 130 cm.

Skollagen förbjuder mobiler

Mobilen är redan förbjuden i skolsalarna sedan den 12 juli 2010 enligt den franska skollagen (article L511, code de l’éducation):

”I förskolan, skolan och gymnasieskolan är elevers användning av mobiler förbjuden under undervisning”.

Strålskyddsstiftelsen som sedan flera år verkar för En strålningsfri skola där mobiler inte används, välkomnar Frankrikes beslut och hoppas att det leder till att Sverige följer efter. De nya sk ” smarta mobilerna” sänder ut mycket mer mikrovågsstrålning än äldre modeller och när 30-40 elever sitter tätt i ett klassrum med både mobiler och trådlösa surfplattor eller datorer blir det mycket hög strålning:

– Barn och ungdomar utsätts för mycket hög strålning från mobiler, trådlöst uppkopplade datorer samt WiFi-routrar mm i skolan i dag. Ingen undersökning eller forskning visar att det skulle vara riskfritt. Ingen riskutvärdering har gjorts innan den trådlösa tekniken massinfördes i skolan. Tvärtom har vi en växande mängd forskare och läkare som varnar för betydande hälsorisker och som begär att trådlös teknik inte används i skolan.

– Våra barn och ungdomar utsätts för ett gigantiskt experiment som gynnar ett fåtal, de stora IT-företagen, men riskerar att få allvarliga negativa följder och har redan skadat många, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Referenser:

RTL

20 minutes

Mer i ämnet:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/08/fransk-myndighet-varnar-for-faror-for-barn-med-tradlos-teknik/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/frankrike-tradlosa-natverk-forbjuds-i-forskolan-for-de-minsta/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/04/anvand-inte-tradlos-teknik-i-skolan-forskare-och-lakare-oroade-for-barns-halsa/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/cypern-skyddar-barnen-battre-an-sverige-mot-stralning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/12/ett-brott-att-satta-skarmar-framfor-barn-anser-professor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/barnlakare-mycket-skarmtid-negativt-for-barns-hjarnor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/12/mobiler-och-surfplattor-forsamrar-barns-och-ungdomars-somn-starkt-och-entydigt-samband-i-forskningen/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/sa-har-vilseleder-stralsakerhetsmyndigheten-om-stralning-i-skolan/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/06/mobilstralning-orsakar-hjarntumor-sambandet-klart/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/03/moderaterna-i-olofstrom-vill-ha-en-stralningsfri-forskola/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/stralning-fran-surfplattor-och-mobiler-framjar-cancer-visar-ny-forskning/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/01/forbes-wifi-farligare-for-barn-an-man-tidigare-trott/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/experter-anvand-inte-tradlost-skolan/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/09/stralskyddsstiftelsen-gor-som-steve-jobs-lat-inte-barnen-anvanda-lasplattor/

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/03/nej-till-tradlost-i-franska-skolor/

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend