5G orsakar tinnitus, sömnproblem, huvudvärk, hjärtproblem enligt vittnesmål

Den 18 juli 2019 rapporterade den schweiziska tidningen L’Illustré om att två män som bor i samma område i Genève  fått hälsoproblem när Swisscom startade 5G i Genève i april, trots att det regionala parlamentet tidigare beslutat om moratorium för 5G. I artikeln beskriver de två tidigare fullt friska männen, 29 respektive 50 år, att de fått liknande symtom direkt efter att 5G startades främst sömnproblem, tinnitus, och huvudvärk.

Johan Perruchoud, 29 år, som är en av de drabbade som träder fram i tidningen ringde upp Swisscom och fick bekräftat att 5G aktiverades samma dag som han började känna av symtomen. Han upplever att det sedan 5G startades känns som om han bor i en mikrovågsugn.

Grannen Elidan Arzoni, 50 år, fick liknande symtom samtidigt som Johan. Det började tjuta högt i hans öron. Dessutom känner han smärtor på ena sidan och på baksidan av huvudet samt ett tryck över bröstet. Vid ett tillfälle trodde han att han fått hjärtinfarkt.  När han uppsökte läkare fick han emellertid beskedet att hans hjärta är fullt friskt. Hans fru och hans tre barn har också fått sömnproblem sedan 5G startades.

I samma utgåva av tidningen intervjuas även läkaren Bertrand Buchs som har begärt att 5G stoppas. Han har noterat att fler och fler av hans patienter berättar om liknande symtom:

Vi riskerar att bevittna en katastrof inom ett par år. Debatten måste starta för det här kommer inte att gå över.

Swisscom startade 5G trots moratorium

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att Genèves regionala parlament i april beslutade att införa ett moratorium för fortsatt utbyggnad av 5G. Det beslutades att industrioberoende forskning först skulle visa att 5G inte är skadligt för människors hälsa och för miljön. Genèves politiker följde därmed rekommendationen i 5G Appeal, undertecknat av drygt 240 vetenskapsmän och läkare. Några dagar tidigare röstade även kantonen Vaud för ett stopp av 5G.

Men den 17 april 2019 meddelade Swisscom att man tryckte på startknappen för de antenner för 5G som man hade köpt tillstånd för under februari 2019 av Schweiz kommunikationsmyndighet (Federal Communications Commission (ComCom)).  Swisscom betalade 380 miljoner schweizerfrancs för tillståndet och gav Swisscom rätten att använda de köpta 5G-frekvenserna från den 17 April 2019 och 15 år framöver.

Detta innebär att Swisscom helt satte sig över de regionala parlamentens beslut.

Strålskyddsstiftelsens kommentar:

De rapporterade symtomen är typiska för exponering för mikrovågor. Sedan 1960-talet och framåt har upprepade vetenskapliga studier och rapporter bekräftat att exponering för mikrovågor orsakar en symtombild (kallad mikrovågssyndromet) som innefattar bland annat:

 • huvudvärk, migrän, tryck över huvudet
 • sömnsvårigheter, onormal trötthet
 • koncentrations- och minnesproblem, yrsel
 • nedstämdhet, depression
 • stresskänsla, ångest, förändrat beteende, ökad irritation
 • tryck över bröstet, oregelbunden eller förhöjd hjärtrytm
 • brännande hud och utslag, allergi
 • tinnitus (microwave hearing)
 • inflammationer och försämrat immunförsvar
 • synrubbningar, ljuskänslighet
 • sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

Från Merriam Webster medicinskt lexikon:

”Medical Definition of microwave sickness: a condition of impaired health reported especially in the Russian medical literature that is characterized by headaches, anxiety, sleep disturbances, fatigue, and difficulty in concentrating and by changes in the cardiovascular and central nervous systems and that is held to be caused by prolonged exposure to low-intensity microwave radiation”

Ur artikelnThe microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background.” av professor David Carpenter:

”Soviet bloc countries reported that individuals exposed to microwaves frequently developed headaches, fatigue, loss of appetite, sleepiness, difficulty in concentration, poor memory, emotional instability, and labile cardiovascular function, and established stringent exposure standards. For a variety of reasons these reports were discounted in Western countries, where the prevailing belief was that there could be no adverse health effects of electromagnetic fields (EMFs) that were not mediated by tissue heating. The reported Soviet effects were at lower intensities than those that cause heating. ….There is increasing evidence that the ”microwave syndrome” or ”electro-hypersensitivity” (EHS) is a real disease that is caused by exposure to EMFs, especially those in the microwave range. The reported incidence of the syndrome is increasing along with increasing exposure to EMFs from electricity, WiFi, mobile phones and towers, smart meters and many other wireless devices.”

Vi har redan fått in rapporter från människor i Sverige som rapporterar nya symtom som de kopplar till att 5G testas i deras boende- eller arbetsområde. Symtomen som rapporterats i Sverige under våren som sammanfallit med start av 5G-tester innefattar tinnitus, tryck i trumhinnan, onormal trötthet, sömnsvårigheter, brännande känsla i huden, stickningar i huden, känsla av uppvärmning inombords, koncentrationsproblem, yrsel, stickningar i ögonen, synrubbningar, muskelsvaghet, huvudvärk.

Alla uppmanas att rapportera misstänkta symtom pga 5G

Vi uppmanar alla att rapportera misstänkta symtom som en följd av exponering för 5G. Sänd in uppgift om tid, plats och observerade effekter till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket (vid exponering i arbetet) och till ditt lokala miljökontor. Sätt Strålskyddsstiftlsen i kopia (info@stralskyddsstiftelsen.se). Begär att din anmälan diarieförs.

Det är oerhört viktigt att så många som möjligt som får tydliga symtom på exponering för mikrovågsstrålning från 5G rapporterar symtomen till oss och till ansvariga myndigheter. Vi garanterar att vi aldrig går ut offentligt med dina personuppgifter och namn utan enbart använder dina insända uppgifter som en kartläggning av de ohälsoeffekter som 5G orsakar.

Att  skadliga effekter pga 5G dokumenteras och rapporteras in är särskilt viktigt eftersom ansvariga myndigheter inte gör någon kontroll av utsända effekter av mikrovågsstrålning eller skadliga konsekvenser. Detta trots att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att skada människors hälsa och miljön samtidigt som omfattande forskning visar att redan befintlig exponering för de system som är i drift före 5G (2G, 3G, 4G, WiFi) är skadlig. 5G leder till en massiv ökning av skadlig mikrovågsstrålning varför man kan förvänta sig mycket allvarliga konsekvenser för både människors hälsa och för miljön. Över 240 vetenskapsmän och läkare mot bakgrund av detta att 5G måste stoppas. (www.5gappeal.eu).

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend