Kraftig ökning av patienter som vårdas för hjärntumör av okänd natur

shutterstock_131686058stresskvinnaAllt fler vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” i Sverige men ökningen återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister. – Det är allvarligt om cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig eftersom cancerstatistiken används som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer och hjärntumörer, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik ur Socialstyrelsens databas över antalet patienter som vårdas för hjärntumör i Sverige. Antalet personer som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” ökade med närmare 30% enbart mellan 2008 och 2012. Samtidigt låg antalet patienter med säkerställd diagnos på en relativt stabil nivå. (se även pdf)

Diagnoser i sluten vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen. Källa: Socialstyrelsen
Diagnos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
C71 Elakartad tumör i hjärnan 1 340 1 339 1 388 1 434 1 392 1 425 1 434 1 457 1 442 1 403
D43 Tumör av okänd natur i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet 723 755 781 763 774 754 886 884 1 016 968

 

Antalet patienter som avled av hjärntumör av ”okänd natur” ökade under samma period, mellan 2008 och 2013, med hela 157%. Ökningen är ännu kraftigare i åldersgruppen 0-69 år där antalet patienter som avled av ”tumör av okänd natur i hjärnan” mångdubblades, från 7 personer år 2008 till 82 personer 2013. Samtidigt minskade antalet patienter som rapporteras ha dött av hjärntumör med fastställd diagnos.

Dödsorsaksstatistik, Antal döda, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen. Källa Socialstyrelsen
Diagnos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
C71 Malign tumör i hjärnan 593 560 627 623 631 597 582 542 494 501
D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan/CNS 96 126 114 90 89 112 132 225 223 229

 

I cancerregistrets data över antalet personer som får hjärntumör i Sverige ses däremot inga tecken på att fler får hjärntumör under de senaste 4 åren. Trots att Strålskyddsstiftelsen sökt efter svar såväl hos för ansvariga lokala cancerregister eller hos Socialstyrelsen är det fortfarande oklart om och hur denna ökande patientgrupp med oklar diagnos inregistreras i cancerregistret.

Antal nya cancerfall, Ålder: 0-85+, Riket, Diagnos:1930 Hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna, oavsett tumörtyp. Källa Socialstyreslen
Kön 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Män 495 541 569 537 550 558 587 598 622 516
Kvinnor 613 546 664 660 648 664 653 720 592 593

 

Cancerregistret innehåller stora skillnader mellan antalet inrapporterade hjärntumörfall från olika regioner. Västra Götaland har under flera år inrapporterat uppemot dubbelt så många fall av hjärntumörer per 100 000 invånare jämfört med Stockholmsregionen. Skillnaderna speglar sannolikt problem med inrapporteringen till cancerregistret i vissa regioner, snarare än att dubbelt så många per 100 000 invånare i verkligheten får hjärntumör i Göteborg jämfört med i Stockholm.

Stockholm och Göteborg  incidens per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen cancerregistret
Kön 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Män Stockholm 10,38 14,27 9,78 12,44 9,74 9,29 8,61 11,55 11,64 12,71 11,60 8,99
Män V:a Götaland 13,86 13,66 13,45 14,58 19,65 18,22 21,49 17,58 16,16 14,39 17,06 15,19
Kvinnor Stockholm 14,65 13,28 12,16 10,20 13,47 12,91 11,11 14,56 12,74 16,61 11,94 11,28
Kvinnor V:a Götal. 12,72 14,25 15,90 15,58 19,82 24,27 21,04 21,82 20,91 21,15 15,36 18,02

 

Stockholmsregionen har under senare år vårdat allt fler med tumör i hjärnan ”av okänd natur”.

Diagnoser i sluten vård, Antal patienter, D43 Tumör av okänd natur i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet, Stockholms län, Ålder: 0-85+
Kön 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Båda könen 113 124 123 128 114 109 122 124 126 111 148 182 186 216 181

 

År 2011 intervjuade Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, Åsa Klint vid Socialstyrelsen om cancerstatistiken över hjärntumörer. Åsa Klint hade några år tidigare granskat cancerregistrets tillförlitlighet och redovisat att underrapporteringen var betydande för hjärntumörer.[1] En del fall kommer till cancerregistrets kännedom först när en patologisk undersökning gjorts då en precis diagnos kan fastställas:

– Väldigt många hjärntumörer kommer aldrig till patologisk undersökning. Vi har inte lyckats arbeta upp en bra rutin för att åtgärda problemet, sade Åsa Klint år 2011.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att det är allvarligt om den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig och missvisande. Den svenska cancerstatistiken över hjärntumörer används allt oftare som argument för att mobilanvändning inte skulle öka risken för hjärntumörer. Argumentet framförs inte bara i Sverige utan även internationellt, mot de upprepade epidemiologiska undersökningar som visat att mobilanvändning tvärtom ökar risken för hjärntumör redan vid en relativt låg användning med dagens mått: 20-30 minuter om dagen under längre tid.[2]

Exempelvis hävdade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i maj 2014 i ett pressmeddelande att stödet för samband skulle blivit ”svagare” med hänvisning till just cancerstatistiken.[3]

Exempel kan även hämtas från Karolinska Institutets (KI) pressmeddelande gällande en undersökning av hjärntumörrisker för barn och ungdomar som använder mobiltelefoner i juli 2011. Den aktuella undersökningen visade att barn som använde mobiltelefon eller hade haft mobiltelefonabonnemang längst tid löpte förhöjd risk för hjärntumör. Men resultaten bortförklarades med hänvisning till att den svenska cancerstatistiken inte visade någon ökande förekomst av hjärntumörer.[4], [5]

Ytterligare exempel är American Cancer Society som hänvisar till den svenska cancerstatistiken för att tillbakavisa forskningsresultat som visar en förhöjd risk för hjärntumör för personer som använt mobiltelefon.[6]

Till skillnad från Sverige, redovisar Danmark en kraftig ökning av antalet personer som får hjärntumör under den senaste tioårsperioden. 55% fler personer fick hjärntumör i Danmark 2012 jämfört med 2003, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i juni.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att varna mobilanvändarna och förhindra en folkhälsokatastrof, genom att inte vänta till dess att en epidemi av hjärntumörer är ett faktum. Det är bråttom att agera nu med:

  1. Omfattande informationskampanjer om de allvarliga hälsoriskerna förenade med exponering för strålning från trådlös teknik som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att strålning från trådlös teknik kan orsaka cancer och en symtombild som innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem samt hjärtbesvär;
  2. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende;
  3. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år.
  4. Kraftig skärpning av gällande gränsvärden så att de även skyddar mot effekter av långtidsexponering. Gränsvärdet bör därför skärpas till mellan 1-10 mikroW/m2;
  5. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning på mobiler och läsplattor liksom på cigarettpaket:

 Mobilen_kan_hjarntumor

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram varningstexter som man själv kan skriva ut på klisteretiketter och sätta på mobilen och ge till sin omgivning.

Mer läsning/källor:

Socialstyrelsens statistikdatabas: Diagnoser i sluten vård; cancerregistret; dödsorsaksregistret. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas

Strålskyddsstiftelsen faktablad: Risk för hjärntumör och tumör i huvudområdet av mobiltelefon och trådlös telefon https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/risk_tumor_huvud_201406.pdf

 

[1] Klint, Å. mfl: Rapportering till Cancerregistret kan förbättras; Läkartidningen nr 11, 2009

[2] Strålskyddsstiftelsen pressmeddelande 12 maj 2014: 30 minuter i mobilen varje dag ököar risken för aggressiv hjärntumör; https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/05/30-minuter-i-mobilen-varje-dag-okar-risken-for-aggressiv-hjarntumor/

[3] Strålsäkerhetsmyndigheten, pressmeddelande 21 maj 2014: Mobiltelefoni: Ny forskning tyder inte på hälsorisker; http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Mobiltelefoni-ny-forskning-tyder-inte-pa-halsorisker/

[4] Karolinska Institutet, pressmeddelande:

[5] Nilsson, Mona: Karolinska INsitutet manipulerade studie om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn; http://www.svt.se/opinion/karolinska-institutet-manipulerade-studie-om-hjarntumorrisker-for-mobilanvandande-barn

[6] American Cancer Society: Cellular phones: What do studies in humans suggest http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/cellular-phonesLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend