Gymnasielärare blev sjuk av trådlös teknik i skolan

Linda Nieuwenhuizen hade arbetat som gymnasielärare i svenska och samhällskunskap i drygt tio år när hon plötsligt blev svårt sjuk år 2014. Hon hade varit entusiastisk över den trådlösa teknikens möjligheter men hade inte blivit informerad om att tekniken sände ut hälsoskadlig mikrovågsstrålning.

Linda som varit aktiv i lokalpolitiken i Lidköping sedan 20 år, brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Under fyra år var hon andre vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, hon har suttit i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen i flera perioder. Men i dag är långtidssjukskriven och har svårt att delta i det sociala och politiska livet på grund av att hon inte längre tål strålningen från all trådlös teknik som invaderat i stort sett alla miljöer och offentliga lokaler.

180 WiFi-routrar

I skolan där hon är anställd finns 180 routrar för wifi/trådlösa nätverk, de dryga 2000 eleverna har varsin trådlös uppkopplad dator och de allra flesta har dessutom varsin smartmobil. Dessutom finns trådlösa DECT-telefoner i kontorslandskap och i administrationen. Sammantaget blir det en mycket hög strålning. En smartmobil i dag sänder regelbundet pulser av strålning när den är påslagen även om den inte aktivt används för internetuppkoppling eller samtal.

Linda tillhörde de som var mycket entusiastiska över den nya tekniken och trodde på dess möjligheter. Hon trodde också att tekniken var säker och var övertygad om att om det fanns hälsorisker, så hade tekniken inte införts i skolan.

– Jag var ett digitalt monster. Jag var dessutom inspirationslärare för digital teknik och i den rollen lovordade jag den trådlösa teknikens möjligheter.

Den trådlösa tekniken hade även invaderat hemmet. Trådlöst nätverk, trådlöst brandlarm, fem medlemmar i familjen hade var sin mobil plus spelkonsoler, det fanns ”smart-TV”, surfplattor samt andra digitala verktyg.

Svår migränattack

Det var på arbetsplatsen som Linda blev akut dålig av teknikens mikrovågsstrålning på en ”inspirationsdag” i början av september 2014 i samband med att drygt 100 nya elevdatorer togs i bruk. Linda fick då en svår migränattack och en feberkänsla som kom att dröja kvar i nästan ett halvår.

Efter den ”inspirationsdagen” har Linda inte kunnat gå tillbaka till sitt tidigare arbete. Hon har försökt men det går inte då hon snabbt får akut migrän, akuta mag- och tarmproblem samt muskelvärk. Yrsel, synfältsrubbningar och hjärtflimmer hör också till symtombilden. Efter ”inspirationsdagen” fick hon även svåra sömnproblem och problem med ångest, depression,utmattning och extrem trötthet. Ansiktet fylldes med utslag särskilt runt munnen.

Hon försökte återgå till jobbet i december 2014 på 25 %, men det gick inte eftersom symtomen återkom direkt.

Inga fysiska fel därför psykiskt

Först förstod Linda inte att det var mikrovågsstrålningen från all den trådlösa tekniken som orsakade ohälsan. Hon blev undersökt från topp till tå och läkarna påstod att det inte var några fysiska problem. Enbart av den anledningen antogs att Lindas problem var psykiska.

Linda fick därför inledningsvis antidepressiv medicin som skulle lösa hälsoproblemen enligt läkaren. Men medicinen ledde till förvärrade sömnproblem. Hon sov enbart tre timmar per natt, vilket snart ledde till total utmattning och medicineringen togs bort. Hon fick då pröva kognitiv beteendeterapi, men terapeuten konstaterade att KBT inte hade någon effekt. Linda var själv orolig för att hon hade fått en hjärntumör eller led av schizofreni bland annat på grund av sina neurologiska symtom. Hon misstänkte fortsatt inte mikrovågsstrålningen.

”Det där ska du slå bort”

Det var först nästan ett år efter insjuknandet, sommaren 2015, som Linda förstod att hennes ohälsa berodde på mikrovågsstrålningen från den trådlösa tekniken. Hon var då på semester med familjen och de bodde i en husvagn. I husvagnen som var helt utan el och trådlös teknik blev hon snabbt bättre. Hudutslagen runt munnen försvann. Hon fick även en bekräftelse på sin misstanke då hon besökte ett badhus där fullt av människor använde mobiler och varpå hon direkt blev akut dålig.

Hon berättade om sina misstankar att hon var sjuk av mikrovågsstrålning för en läkare som svarade:
– ”Det där ska du slå bort.”

Det var fel spår enligt den tvärsäkra läkaren. Linda bytte då vårdcentral och fick träffa en annan läkare som var mer ödmjuk inför tanken på att mikrovågor kunde vara inblandade.

Den trådlösa tekniken togs bort – symtomen försvann

Med insikten om orsaken till symtomen rensades hemmet på landet från trådlös teknik och efter en tid mådde Linda mycket bättre. Hon kom också i kontakt med läkaren Ulrika Åberg som inledde behandling med mineral- och vitaminterapi (vilka är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och de nya europeiska läkarriktlinjerna EuropaEM EMF Guidelines). Behandlingen har ytterligare förbättrat Lindas hälsotillstånd.

I dag arbetar Linda 25% hemifrån och skolan håller på att skärma en arbetslokal mot strålningen som faller in från en mast i närheten. Hon blir fortfarande påverkad när hon besöker Lidköping och om hon är i sta´n en halv dag mår hon mycket dåligt.

Elever som inte kan vistas i skolan

Linda har fått upp ögonen och genom egna erfarenheter förstått sambandet mellan strålningen från trådlös teknik och dess hälsokonsekvenser. Hon vill i dag hjälpa andra, så att de inte också drabbas, särskilt barnen och ungdomarna. Linda har under senare år hjälpt vissa elever med stödundervisning på grund av att eleverna mått dåligt så fort de vistas i skolan. Tanken gnager att dessa elever också varit känsliga och skadats av strålningen. Alla anpassningsförsök för eleverna har varit fruktlösa. Man har dock inte tänkt på all strålning från den trådlösa tekniken, utan har famlat efter alla möjliga andra förklaringar.
– Det är en jättekatastrof för dessa elever att vara utestängda från skolan. De får ständigt höra att det är något psykiskt, att de lider av vanföreställningar, medan orsaken med största sannolikhet är att det regnat mikrovågor över dem.

Elever med tumörer i huvud och hals

Linda har även kollegor som mår dåligt och som är sjukskrivna. Tre av hennes elever under de tio senaste åren har fått tumörer i huvudet: en tumör bakom ögat, en annan i hjärnan och en tredje halsen. Det är ovanligt mycket för en enda lärare menar hon. Hon har även bekanta som får cancer på ovanliga ställen och hjärntumörer.

Myndigheterna har vänt människorna ryggen

Linda är djupt kritisk till hur myndigheterna hanterat frågan. Samhällets välfärdssystem är till för att hjälpa människor, men de har i den här frågan vänt människorna ryggen trots att det är deras uppdrag att hjälpa och tillvarata allmänhetens intressen:
– Som mikrovågsskadad i Sverige i dag betraktas du inte lida av det du faktiskt lider av vilket i sig är oerhört kränkande. Inte nog att med att drabbas av svår ohälsa och att livssituationen ställs på ända dessutom får du inte adekvat behandling och rätt rådgivning eftersom läkarkåren i Sverige generellt sett inte kan något om EMF-relaterad ohälsa. De läkare som förstår sambanden vågar inte intyga det eftersom de då riskerar att bli prickande av Socialstyrelsen. Det är med andra ord en absurd situation.
Vad säger du om att de hälsoeffekter och symtom som du drabbats av varit kända och beskrivna sedan lång tid?
– Jag tycker att det är obegripligt att läkarkåren och försäkringskassan inte behandlar detta som ett sjukdomstillstånd. Det är en otrolig skamfläck att man hela tiden beskriver det jag och många andra drabbats av som något annat än vad det egentligen är. Så fort man blivit medveten om att man inte tål tekniken påstås man ha ”vanföreställningar. Jag tycker att det är precis tvärtom. Det är läkarkåren som lider av vanföreställningar och det är ju innan man förstår kopplingen till strålningen, som man som drabbad lider av vanföreställningar att det skulle vara psykiskt mm.
Vad tänker du om att Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att det inte finns några hälsorisker med trådlösa nätverk och trådlös teknik?
– Det är ingen sanning, det är snarare ett önsketänkande och önsketänkande hör inte hemma i myndighetsutövning. Symtombilden är känd och beskriven sedan 1970-talet.

Vad tänker du om att tekniken införts på bred front i skolor och förskolor?
– Det är plågsamt, särskilt när man förstått hur skadligt det är. Man bedriver ett hasardspel med en hel generation barn och dessutom alla övriga människor som finns i samhället.

Vad tänker du om att Strålsäkerhetsmyndigheten endast gjort en mätning år 2009 av strålning i skolmiljöer?
– De skulle behöva göra tusentals mätningar på olika platser och i olika miljöer. De skulle kunna komma till vår skola och göra mätningar. Mätresultatet beror på hur många elever som har datorer på och hur många som har apparna i gång på sina mobiler, hur många mobilmaster, DECT-telefoner och WiFi routrar som finns i närheten och hur starka dessa är.

Linda har skrivit en debattartikel publicerad den 30 januari 2017.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend