Även kor påverkas av mobilmasters strålning

Ny forskning från Zurichs universitet visar att inte bara människor utan även kor påverkas av strålning från mobilmaster samt att känsligheten varierar mellan  individer. Forskningen har tidigare visat att mobilmasters strålning är en hälsorisk, bland annat risk för cancer.kossa

Den nya vetenskapliga undersökningen från Schweiz visar att kor som exponerades för strålning från mobilmaster fick förändringar i tre olika enzymer som ingår i kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd av obalans då bildningen av fria radikaler blir för stor i förhållande till kroppens egna antioxidantförsvar. Oxidativ stress anses vara en bidragande faktor vid flera akuta och kroniska sjukdomar och är sannolikt också inblandad i cellernas åldrande.

Forskarna från den veterinärmedicinska enheten vid Zurichs Universitet lät exponera tio kossor under sammanlagt 3 månader för strålning från en GSM-sändare. Blodprov togs från kossorna både före, under och efter exponeringen. I övrigt fick kossorna samma mat och behandling som vanligt. De olika enzymer som undersöktes var glutation, superoxiddismutas och katalas.

Resultaten visar att halterna förändrades i blodet under och efter exponeringen, jämfört med före exponeringen. Resultaten visar också att känsligheten för strålningen varierade, också bland kor. Vissa kor reagerade mer än andra. Forskarna konstaterar att resultaten sammanfaller med undersökningar av människor som visar att även människor är reagerar på olika sätt och är olika känsliga.

Forskningsledaren Michael Hässig har tidigare visat att kalvar som exponeras för strålning från mobilmaster har förhöjd förekomst av grå starr samt att mobilstrålning leder till bildning av oxidativ stress i ögat från kalvarna.

Strålskyddsstiftelsen noterar att effekterna observerades trots att korna exponerades för strålningsnivån 12 V/m, långt under tillåten strålning (45-61 V/m) från mobilmaster och trådlösa nätverk som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM hävdar att deras långt högre gränsvärde skulle skydda allmänheten med god marginal till påvisade hälsoeffekter. Det är bevisligen ett felaktigt påstående eftersom omfattande forskning sedan lång tid visat hälsorisker vid betydligt lägre nivåer, vilket Strålskyddsstiftelsen pekat på vid återkommande tillfällen.

SSM:s riktlinjer ger endast skydd mot omedelbara uppvärmningseffekter och gäller endast 6 minuters exponering. De är därför uppenbart otillräckliga då de saknar skydd mot effekter som kan uppstå efter den längre tids exponering som är aktuell från mobilmaster och trådlösa nätverk, exempelvis cancer och sömnsvårigheter.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att resultaten sammanfaller med dem från tidigare vetenskapliga undersökningar vilka i stor omfattning visat att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress.  Såväl långvarig exponering för strålning från mobilmaster som den liknande från trådlösa nätverk innebär hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt flera faktablad som redovisar att forskningen nu övertygande visar betydande hälsorisker med långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen beslutsfattare och politiker att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera allmänhetens exponering för strålning genom:

  1. Kraftigt sänkta gränsvärden som skyddar även mot effekter av långvarig exponering (inte endast 6 minuter som i dag). Det innebär en sänkning till mellan 1 och 30 mikroW/m2.
  2. Förbud mot användning av trådlös teknik och trådlösa nätverk i förskolor, skolor, äldreboende samt på sjukhus för att särskilt skydda de som är allra känsligast
  3. Omfattande informationskampanjer om risker med trådlös teknik samt varningstexter på mobiler, läsplattor och annan trådlös utrustning liknande de på cigarettpaketen.

Presskontakt

Mona Nilsson, ordförande
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till dem som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor:

Hässig et al.: Influence of non-ionizing radiation of base stations on the activity of redox proteins in bovines; BMC Veterinary Research 214, 10:136

Hässig et al: Prevalence of nuclear cataract in Swiss veal calves and its possible association with mobile telephone antenna base stations. Schwiez Arch Tierheilkd 2009, 151:471-478

Hässig et al: Einfluss von Mobiltelefon-Basistationen auf die Aktivität der GSH, SOD und Catalase in Augenkammerwasser von Kälbern. Klauentierpraxis 2012, 20: 133-137

Strålskyddsstiftelsens faktablad:

Mobilmaster och hälsa

Mobilmaster och miljö

Oxidativ stress och DNA-skador

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend