Cancer länkas till mobilen – drabbade får skadestånd

Två män har det senaste halvåret fått skadestånd med motivet att deras cancer orsakats av mobilen.En israelisk advokat får motsvarande 700 000 kronor av den israeliska mobiloperatören Partner Communications efter en privat uppgörelse. I oktober 2012 beviljade Italiens högsta domstol skadestånd till en affärsman vars hjärntumör bedömdes vara orsakad av mobilanvändning.

Pressmeddelande 2013-03-13

I det israeliska fallet gick advokaten först till domstol och krävde motsvarande 17 miljoner kronor (10 miljoner shekels) i skadestånd av mobiloperatören Partner Communications efter att ha fått en ovanlig och aggressiv cancer, lymfom, vid det vänstra örat där han brukade hålla mobilen. Mannen hade använt mobilen i sitt arbete som advokat under ett par år. Fallet avvisades i första domstolsinstans, men bedömare anser att operatören gick med om en förlikning för att stoppa fortsatt process och risken för att advokaten skulle vinna i högre instans. Trots att överenskommelsen skulle vara hemlig har den läckt till media.[1]

Juridiska bedömare anser att det endast är en tidsfråga innan en ström av cancerpatienter kommer att kräva skadestånd med motiveringen att mobiltelefonen orsakade eller bidrog till sjukdomen. Dessa skadeståndsanspråk kan få betydande konsekvenser för företag i mobiltelefonbranschen och riskerar att sänka deras värde.[2]

I oktober 2012 avgjordes ett liknande ärende i Italiens högsta domstol. En hjärntumördrabbad affärsman, Innocenzo Marcolini, som hade använt mobiltelefon och trådlös telefon i sitt arbete under många år, fick skadestånd för arbetsskada. Mannen hade använt mobiltelefon eller trådlös telefon i 5-6 timmar om dagen och fick en tumör i det område där han brukade hålla telefonen. Flera experter vittnade om att de ansåg det sannolikt att tumören orsakats av mobilen och den trådlösa telefonen. Flera epidemiologiska undersökningar, bland dem en svensk studie ledd av cancerläkaren Lennart Hardell, har visat förhöjda risker för tumörer i huvudområdet. Hardells resultat ansågs vara mest tillförlitliga och till skillnad från andra, oberoende av inflytande från mobilindustrin.[3]

Den amerikanska advokatbyrån Bernstein Liebhard LLP lämnade i november 2012, kort efter det italienska domslutet, in en stämningsansökan till the Superior Court of the District of Columbia mot flera mobiltelefonföretag. Advokatfirman företräderen man som drabbats av en hjärntumör som han anser ha orsakats av intensiv mobilanvändning i arbetet. Advokatfirman bedömer att fler konsumenter kommer att driva liknande ärenden framöver eftersom beläggen för skadeverkningar av mobilstrålning fortsätter att samlas på hög. Mannen anför bland annat mobilindustrin varit medveten om de skadliga effekterna av mobilstrålning, visade i ett mycket stort antal forskningsresultat ända sedan 1940-talet, men att de trots kännedom om detta ändå hävdat att tekniken var ofarlig.[4]

De flesta undersökningar som gjorts visar att användning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumör. Mobilstrålning är därför klassad som möjligen cancerframkallande sedan 2011 av WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, i samma klass som lågfrekventa magnetfält (kraftledningar), bly och DDT.

Strålskyddsstiftelsen menar att de beskrivna fallen endast är toppen på ett isberg. Internationella och svenska experter pekar på att det finns allvarliga långsiktiga risker, inte bara för cancer.  Ändå är riskerna inte allmänt kända. Mobilen används allt mer och av allt yngre, trots att barn är känsligare för cancerframkallande faktorer. De absorberar också dubbelt så mycket strålning som en vuxen man. Gällande riktlinjer för mobilstrålning (gränsvärden) är inte anpassade för vare sig barn eller dagens omfattande användning där mobilen ofta utgör enda alternativet.

– Vi måste koppla in på ett nytt spår och informera brett om riskerna i synnerhet för barn och ungdomar och minimera vår exponering för skadlig strålning. Det är brådskande att använda modern teknik mer förnuftigt, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Läs mer om hjärntumörrisker av mobilanvändning:
https://stralskyddsstiftelsen.se/op/risker/cancer/hjarntumor

och om risk för barncancer:
https://stralskyddsstiftelsen.se/op/risker/cancer/barncancer

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend