Internationella experter varnar för mobilstrålning och trådlös teknik

Det finns ett akut behov av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning, exempelvis mobilstrålning och wifi. Det är slutsatsen i en ny rapport från 29 internationella experter som konstaterar att beläggen för hälsorisker av mikrovågsstrålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält har ökat kraftigt under de senaste fem åren. De varnar för att barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna och avråder från användning av trådlöst uppkopplade datorer och surfplattor i skolorna.

Pressmeddelande 2013-01-07

Experterna i The BioInitiative Working Group från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga undersökningar.Effekterna av strålningen är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilmaster och de i skolorna massivt införda trådlösa datanätverken. Långvarig exponering kan resultera i sjukdomar. Studier visar att risken för sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid kronisk exponering för mobilmaster.

Expertrapporten är i linje med Strålskyddsstiftelsens bedömning och är samtidigt förkrossande för myndigheternas experter. De har hävdat att ingen forskning tyder på några risker alls:

– Människor i Sverige har matats med vilseledande budskap. Myndigheternas jäviga experter har brustit i objektivitet och lämnat felaktig information om vad vi vet om riskerna, kommenterar Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen berättade i ett pressmeddelande den 4 januari om hur Strålsäkerhetsmyndigheten under ett helt decennium anlitat experter som i rapport efter rapport avfärdat forskning som visat hälsorisker.

Den nya rapporten från de internationella industrioberoende experterna ger en helt annan bild av kunskapsläget. Användning av mobiltelefon ökar risken för aggressiv  hjärntumör:

– Forskningen visar genomgående att risken för gliom och hörselnervstumör ökar vid användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Gällande gränsvärden från ICNIRP ger inte ett tillräcklig skydd, säger Lennart Hardell, cancerläkare vid Örebro Universitetssjukhus som anser att strålningen borde klassas som cancerogen.

Ett dussintal nya undersökningar kopplar mobilstrålning till skador på spermier. En mobil i fickan eller i bältet, bärbara datorer, laptops och surfplattor med trådlös internetuppkoppling kan skada spermiers DNA, leda till missbildningar och svårigheter att få barn.

Gravida kvinnor som använder mobiler och bärbara datorer som kopplats upp med trådlöst internet kan också skada det ofödda barnets utveckling. Hjärnans känsliga utveckling kan påverkas och senare yttra sig i beteendestörningar som ADHD, försämrat minne och inlärningsproblem.  Effekterna har observerats både i undersökningar av människor och i djurstudier.  Trådlösa datorer ska därför inte användas i skolorna.

– Det är skandalöst att utbyggnaden av trådlösa datanätverk i skolorna tillåts fortsätta. Vi har alla belägg vi behöver för skadliga effekter av mikrovågsstrålningen.  Barnen måste vi skydda i första hand, säger Tore Fahlström från Strålskyddsstiftelsen som tidigare arbetat för en av de större telekombolagen.

Rapporten redovisar de senaste fem årens massiva belägg för hälsoriskerna. Exempelvis har 54 forskningsstudier visat genetiska skador av mikrovågsstrålning (mobilstrålning). 98 studier visar skadliga effekter på hjärnan och 9 visar ökad risk för Alzheimers eller demens av exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Gränsvärdet måste enligt experterna sänkas radikalt och omgående. Gällande gränsvärde skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och anses därför vara föråldrat och otillräckligt.

Bioinitiativgruppen rekommenderar därför en kraftig sänkning av gränsvärdet.

Hela Bioinitiativrapporten kan läsas på http://www.bioinitiative.org/.

Strålskyddsstiftelsen kräver att regering, riksdag och ansvariga myndigheter agerar omedelbart på den nya rapportens slutsatser och vidtar åtgärder för att skydda människor. I synnerhet de allra känsligaste, barnen, ungdomarna, de gamla, de som är sjuka med försämrat immunförsvar och de som är extra känsliga.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend