27 september, 2020

252 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik

I en appell till FN och WHO skriver 252 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Uppdatering februari 2020: sammanlagt 252 vetenskapsmän har nu undertecknat appellen. Länk ”Jag […]