Försämrad hälsa av den nya elmätaren

I början av mars installerade Vattenfall en ny elmätare på utsidan av Maria Anderssons hus några mil utanför Varberg. Sedan dess har hennes och hennes mans hälsa försämrats.  Hunden har också fått förändrat beteende.

Den nya elmätaren som Vattenfall installerade sitter på ytterväggen alldeles utanför sovrummet. Sedan den nya elmätaren,  som kallas ”smart”, installerades har Maria Andersson efterhand fått erfara kraftigt försämrad hälsa när hon vistas i hemmet och symptomen blir värre dag för dag:

– När jag vistas i hemmet får jag yrsel som kommer och går, huvudvärk eller migrän. Jag har en ständig stresskänsla i kroppen, sömnstörningar och håravfall. Även min man har fått svårt med sömnen och känner också ett ständigt stresspåslag, utan att det finns andra förklaringar till det. Han kan även uttrycka att ”det är något konstigt som inte stämmer med mig”.

Paret har även märkt att de har fått svårt att koncentrera sig och minnet har försämrats.

– Ibland drabbas jag av att det ”tjuter” i öronen och vi är båda extremt trötta. Vi har även sett en stor förändring på vår hund som även hon upplevs sönderstressad. Hon har efterhand fått ett markant förändrat beteende, vilket skett efter att elmätaren installerades.

Symptomen kan inte förklaras med någon annan förändring i miljön eller gällande parets livsstil. Det enda som förändrats i hemmiljön är elmätaren:

– Vissa symtom kan man kanske förknippa som en del av vardagen, att ha huvudvärk ibland eller en natt med dålig sömn, att känna sig stressad då och då. Detta som vi upplever är dock inte alls av den karaktären då det sakta med säkert blir värre för varje dag som går och det spelar ingen roll vad vi gör.

Paret hade inga av dessa symtom före elmätarbytet i mars.

– Från att ha kommit smygande har symptomen nu resulterat i att det mer eller mindre är en konstant plåga att befinna sig i huset. Huvudvärken går inte över när vi tar mediciner och det är för det mesta så att jag vaknar och somnar med en ständig huvudvärk när jag bor i mitt eget hus.

Maria Andersson känner inte av dessa symptom vid de tillfällen hon bor på en camping i området. Då mår bra, men symptomen återkommer så fort hon kommer tillbaka till det egna hemmet.

Hon är numera övertygad om att de efterhand förvärrade symptomen beror på den nya elmätaren och att de är en följd av de pulser av mikrovågsstrålning som sänds ut av elmätaren.

– Det är inte acceptabelt att jag/vi påtvingat utsätts för denna skadliga hälsopåverkan av strålningen från elmätaren i vårt eget hem.

Hon har varit i kontakt med Varbergs kommuns avdelning för miljö och hälsa. Hon har även varit i kontakt med en person på Vattenfall som meddelat henne att de inte vill mäta strålningen från elmätaren eller på annat sätt hjälpa Maria i den svåra situation hon nu befinner sig i efter att Vattenfall installerade den nya mätaren. Detta trots att personen på Vattenfall under samtalet medgav att det är många som drabbats av samma symptom efter elmätarbytet. Elmätaren är av detta fabrikat.

Alla elmätare byts ut i Sverige

Regeringen har beslutat om nya  funktionskrav på elmätare i Sverige (regeringen 2018  (se förordning 1999:716)).  Därför ska samtliga elmätare bytas ut senast den 30 december 2024 . Energimarknadsinspektionen har gjort en enkel lista över de nya kraven.

Observera att det inte finns något nytt krav på att elnätsföretaget ska föra över mätdata oftare än en gång per månad till sig själva (eller i vissa fall vidare till den elleverantör du själv har valt). Det finns således inget krav på att en elmätare måste sända mikrovågsstrålning kontinuerligt dygnet runt för att föra över mätdata till elnätsföretaget. Mätdata ska rapporteras till elnätsföretaget en gång per månad precis som tidigare.

Alla typer av elmätare orsakar växlande magnetfält. Om överföringen sker via elnätet innebär det en stor förändring av den elektriska och magnetiska miljön runt elledningarna. Trådlös överföring, på liknande frekvenser som i mobilnätet, exempelvis 4G, ger dessutom ytterligare ett tillskott till den mikrovågsstrålning vi utsätts för. Eftersom överföringen sker i plötsliga intensiva intervaller eller pulser är den särskilt skadlig.

Hälsorisker

Österrikiska läkarförbundets miljömedicinska grupp har konstaterat att smarta elmätare orsakar “electrosmog” eller med andra ord en förorening av miljön med strålning som är skadlig för hälsan. Detta gäller såväl de som sänder med mikrovågor och de som sänder via elnätet. De förväntade konsekvenserna är ökad förekomst av sjukdom. Förbundet anser att införandet av smarta elmätare bör skjutas upp tills andra tekniska lösningar finns tillgängliga. Länk

En grupp av drygt 50 läkare och forskare undertecknade gemensamt en skrivelse år 2012 i vilken de noterade följande:

”Wireless smart meters typically produce atypical, relatively potent and very short pulsed RF/microwaves whose biological effects have never been fully tested.”

This radiation sends signals to living tissue that stimulate biochemical changes, which can generate various symptoms and may lead to diseases such as cancer.”

Forskning

En undersökning publicerad år 2014 som inkluderade 92 personer som drabbats av hälsoproblem efter att mikrovågsstrålande ”smarta” elmätare installerats i eller invid deras bostäder redovisade att de vanligaste symptomen som kopplades till elmätarna var sömnlöshet, huvudvärk, tinnitus, trötthet, kognitiva störningar, onormala känsloförnimmelser, yrsel. Dessa symptom påverkade människornas liv hög grad. Slutsatserna från forskaren Federica Lamech var att de rapporterade symptomen stämmer väl överens med de symptom som redovisats i forskningen sedan början av 1970-talet som effekter av exponering för mikrovågsstrålning (även kallat radiofrekvent strålning) samt att smarta elmätare verkar ha särskilda egenskaper som leder till att människor utvecklar sjukdomssymptom, trots att de tidigare inte reagerat med ohälsa vid exponering för mikrovågsstrålning.

Vanliga symptom

Upprepade rapporter från människor som fått svåra hälsoproblem sedan de nya elmätarna installerats talar bland annat om följande vanliga ohälsoeffekter

  • Sömnsvårigheter, ökad trötthet
  • Stresskänsla, nedstämdhet, ångest
  • Huvudvärk
  • Koncentrations, minnes- samt inlärningsproblem
  • Yrsel
  • Hjärtproblem, tryck över bröstet, hjärtarytmi
  • Ledvärk
  • Tinnitus

Eftersom de allra flesta människor är okunniga om riskerna och elbolagen inte informerar sina kunder om de faktiska riskerna vid installationen av de nya elmätarna kopplar de flesta inte dessa symptom som kan komma smygande en tid efter installationen, till de nya elmätarna. De flesta förstår därför inte att den lilla nya elmätaren kan vara boven bakom de nya hälsoproblemen.

Mer läsning:

Strålskyddsstiftelsens faktabladLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend