24 oktober, 2020

Sloveniens regering vill utreda hälsorisker med 5G

Sloveniens regering har flyttat fram beslut om bredbandsstrategi som innefattar 5G-utbyggnad på grund av möjliga hälso- och miljörisker. Sloveniens civilminister Rudi Medved (minister for public administration) uttryckte den 10 januari 2020 att  varningar om de potentiella negativa effekterna av 5G-teknik på människors hälsa inte kan avvisas helt på grundval av tillgänglig forskning.

Den slovenska myndigheten för telekommunikation och tjänster, AKOS, (motsvarande svenska Post- och telestyrelsen) lämnade i november 2019 förslag till regeringen om  ny bredbandsstrategi som inkluderade utbyggnaden av 5G. Förslaget om  ny bredbansstrategi var tänkt att antas av regeringen i december/januari. Emellertid uppkom växande kritik mot att strategin inte utredde 5G:s potentiella risker för människors hälsa och för miljön.

Gregor Kos, talesperson för slovenska “Movement for Human Friendly Technology” som redan samlat in 9000 namnunderskrifter på sociala medier för ett moratorium av 5G-utbyggnaden i Slovenien, berättar för Strålskyddsstiftelsen att myndigheten AKOS hade ett möte med de stora telekombolagen den 9 januari 2020 och att cirka 160 personer från hans organisation då protesterade utanför mötesbyggnaden.

Protesterna återgavs i de större medierna och följande dag meddelade civilminister Rudi Medved att man skjuter fram beslutet om bredbandsstrategin med hänsyn till oklarheter om hälsoriskerna. Rudi Medved anförde att det i sista minuten inför beslutet kom såpass omfattande kritik mot förslaget från AKOS att regeringen valde att flytta bort beslutet från dagordningen i avvaktan på ytterligare utredning och underlag.

I slutet av januari 2020 avgick den slovenska premiärministern och den övriga regeringen. Nyval kommer att hållas. AKOS har bedömt att en ny rapport om bredbandsstrategi kan ta ett år att slutföra.

Under 2019 stoppade tre kantoner (Geneve, Vaud och Jura) i Schweiz också fortsatt utbyggnad av 5G i avvaktan på att hälso- och miljörisker har utretts.

Källor:

RTV Slovenia

telefonintervju: Gregor Kos, “Movement for Human Friendly Technology”

Läs mer om 5G:

Tema 5G

5G Appeal

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥