Fransk myndighet: Forskning på 5G saknas

Den franska myndigheten Anses gav den 26 januari 2020 ut en preliminär analys gällande hälsorisker med 5G. Myndigheten slår fast att det helt saknas forskning om effekter av 5G-frekvenser mellan 3 och 4 GHz. Det saknas även helt forskning på 5G-frekvensen 26 GHz. Detta bekräftar 5G Appeals slutsats att det helt saknas forskning på effekter av 5G.

Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail) är den franska myndigheten för hälso- livsmedels- och miljösäkerhet. Den 26 januari 2020 offentliggjorde man en preliminär utredning av risker med 5G där över 20 franska experter bidragit.

I rapporten konstateras att de helt saknas forskning på effekter av 5G-frekvenser i området runt 3,5 GHz:

« en betydande brist eller rent av avsaknad av vetenskapliga data gällande biologiska och hälsorelaterade effekter kopplade till frekvenser runt 3,5 GHz”

Man konstaterar även att i en tidigare rapport från Anses hade man inte funnit någon forskning på effekter av de högre 5G-frekvenserna mellan 24 och 30 GHz. Den nya preliminära rapporten har endast funnit tre (3) studier på frekvenser nära de som 5G ska använda: Två studier gällde 28 GHz och en studie 27,12 GHz. Fler studier finns gällande effekter av ännu högre frekvenser, mellan 40 och 60 GHz.

Detta innebär att det enligt den franska myndigheten helt saknas forskning på effekter av de frekvenser som avses användas för 5G i Sverige, nämligen runt 3,5 GHz och 26 GHz.

Anses konstaterar även att med hänsyn till den nya 5G-tekniken som koncentrerar mikrovågsstrålningen i intensiva pulser behöver mätmetoderna utvecklas/anpassas för att beakta denna nya form av intensiva exponering.

Nästa år 2021 ska Anses lämna sin kompletta riskbedömning av risker med 5G.

Den franska tidningen 01net skriver syrligt att ”Vi får veta om 5G är farligt – efter att 5G byggts ut”. Det är tänkt att 5G-frekvenser ska tilldelas i juni 2020.

Frånvaro av svenska riskbedömningar

I Sverige har den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten ännu inte lämnat någon riskbedömning av 5G trots att arbetet ska ha inletts sommaren 2018. Det saknas insyn i   riskbedömningens metod, uppsatta kriterier för att bedöma olika risker och genomförande.

Hittills har en enda forskare eller expert verksam på området hälsoeffekter av strålning hörts. Det är Maria Feychting, som har intressekonflikt i form av finansiering från telekombolagen och mångårigt medlemsskap i ICNIRP. Maria Feychting har aldrig forskat på effekter av de frekvenser som kommer att användas i 5G, utan hennes specialitet är epidemiologi, dvs forskning om effekter av förekomsten av sjukdomar i befolkningen. I denna fråga har hon forskat på effekter av längre tids exponering från redan befintlig teknik, i första hand mobiltelefoner. Maria Feychting tillhör den grupp forskare och experter som sedan 17 år avvisar alla hälsorisker med strålning från trådlös teknik. År 2004, 2005 och 2010 visade Maria Feychtings egen forskning att mobilanvändning ökar risken för hörselnervstumör.

Strålskyddsstiftelsen sände in sin riskbedömning till Strålsäkerhetsmyndigheten i februari 2019.

Under våren 2018 framkom det att regeringen stöttar utbyggnaden av 5G utan att man låtit göra någon riskbedömning av utbyggnaden värd namnet. Tjänstemän hävdade att man gjort en riskbedömning men den fanns inte i samlat underlag som kunde lämnas ut.

Mer om 5G:

Tema 5G

Föredrag med forskaren Lennart Hardell om 5G.

5G Appeal

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend