22 september, 2020

Föredrag med Lennart Hardell om 5G

Den 12 oktober 2019 gjorde Lennart Hardell en presentation av hälsorisker med 5G och trådlös teknik.

Föredraget hölls vid ett seminarium i Ytterjärna arrangerat av Föreningen Vågbrytaren.

Strålskyddsstiftelsen lät spela in hela föredraget som du nu kan ta del av här.

Lennart Hardell är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitliga.

Lennart Hardell är idag verksam inom Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. https://www.miljoochcancer.com/

År 2011 var Lennart Hardell en av 30 internationella experter som för IARC:s räkning bedömde hälsorisker med strålning från trådlös teknik då strålningen klassades som “möjligen cancerframkallande för människa” Lennart Hardell var bland de första i världen som visade resultat om att mobilanvändning är kopplat till risk för hjärntumör bland mobilanvändare. Han var först med att peka på att Hormoslyr orsakade cancer i slutet av 1970-talet vilket slutligen erkändes fullt ut av WHO:s cancerforskningsinstitut på 1990-talet då dioxin (TCDD), som ingår i Hormoslyr, klassades av IARC som Grupp 1, cancerogen för människa. Hardellgruppens forskningsresultat ingick i beslutsunderlaget. Studierna var de första i världen som visade på cancerrisker för kemikalier som innehöll TCDD (t.ex. Hormoslyr och Agent Orange). De bidrog till att Vietnam veteraner som exponerats för Agent Orange har fått ekonomisk ersättning om de drabbats av cancer.

Han har också tidigt visat att glyfosat ökar risken för cancer och hans forskning har ingått i de domstolsbeslut i USA där man bedömt att glyfosat orsakat cancer.