Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA

Strålskyddsstiftelsen har gjort en ny sammanställning av forskningen som visar skadliga effekter av den mikrovågsstrålning som sänds ut av WiFi. I ett nytt faktablad visas att upprepad forskning under många år visat att mikrovågsstrålning från WiFi är skadligt för hjärnan, andra organ och för våra celler. Det saknas helt forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att långvarigt exponera barn för WiFi. Ändå har tekniken införts på bred front i stort sett utan undantag i de svenska skolorna och förskolorna. – En stor skandal, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsens nya faktablad kan du läsa här.

WiFi sänder vanligtvis ut pulserad mikrovågsstrålning vid nästan samma frekvens som mikrovågsugnen, 2,4 GHz.

DNA-skador, tumörer, hjärnskador

Sedan 1980-talet och under 1990-talet har forskning upprepat visat  att 2,4 GHz orsakar tumörfrämjande effekter och ökad tumörförekomst i djurförsök .

Flera studier visade därefter under 1990-talet effekter i form av DNA-skador och försämrat minne. Forskare drog redan då slutsatsen att långvarig exponering kan leda till neurodegenerativa sjukdomar.

Under de senaste tio åren har forskningen upprepat och övertygande visat att WiFi – eller WiFi-liknande frekvenser försämrar minne, inlärning och förändrat beteende. Upprepad forskning har visat DNA-skador, oxidativ stress samt skadliga effekter på hjärnan och forskare har varnat för långtidseffekter i form av cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

2011: Europarådet avråder

Strålskyddsstiftelsen har sedan starten av verksamheten 2012 pekat på riskerna med strålning från trådlös teknik och WiFi och lagt särskilt fokus på riskerna med att utsätta barn för mikrovågsstrålning. År 2011 rekommenderade Europarådets parlamentariska församling i resolution 1815 att skolor borde prioritera uppkoppling till internet via kabel eftersom barn är särskilt känsliga för riskerna med strålningen. Likaså klassades mikrovågsstrålningen från WiFi och mobiler som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B av IARC 2011. Sedan 2014 har Strålskyddsstiftelsen verkat för att barnen ska få en strålningsfri skola och informerat om de avsevärda riskerna för barn som långvarigt exponeras för strålning från mobiler och trådlösa nätverk.

Trots de växande beläggen för hälsorisker med denna mikrovågsstrålning, inklusive ökade bevis för risk för cancer, DNA-skador och skadliga effekter på hjärnan, minne, inlärning och den psykiska hälsan har regeringen och myndigheterna påstått att inga risker skulle föreligga eller visats (se pdf).

Strålsäkerhetsmyndigheten: Det finns givetvis inga studier som visar att det är säkert för barn

Efter att Strålskyddsstiftelsen år 2016 ställde frågan till Strålsäkerhetsmyndigheten om vilka studier som visat att det inte finns några hälsorisker med att långvarigt exponera barn för mikrovågsstrålning från trådlösa nätverk och mobiler i skolan under gällande referensvärden som myndigheten påstår är satta med 50 gångers säkerhetsmarginal, blev svaret att det ”givetvis” inte finns några sådana studier (pdf):

”det finns inte några sådana studier. I normala WLAN-miljöer är exponering för radiovågor inte så hög och därför finns det givetvis inte några sådana studier. Studier på människor, där exponering för radiovågor​ är låg, har inte någon större strålskyddsrelevans eftersom det finns många andra riskfaktorer som påverkar resultatet och det därför är svårt att dra korrekta slutsatser. EU:s vetenskapliga råd har dock klart uttryckt att det inte finns några tydliga vetenskapliga bevis om hälsorisker för människor som exponeras för radiovågor under gällande riktvärden,

Din fråga antyder att du har missförstått hur forskningen på området bedrivs. Det handlar inte om att bevisa att något är riskfritt. De vetenskapliga verktygen räcker helt enkelt inte till och det gäller oavsett vilket orsakssamband som undersöks, även när det gäller radiovågsexponering och olika hälsorisker.

Det forskningen syftar till är att leta efter indikationer på samband och sedan undersöka sannolikheten för ett orsakssamband. För att säkerställa ett orsakssamband när det gäller exponering av människor behövs ett starkt stöd från studier på människor alternativt ett samstämmigt stöd även från andra studiediscipliner, inkluderande laboratoriestudier på celler och djur. Om starkt stöd från studier på människor och samstämmigt stöd saknas efter omfattande forskning talar detta starkt för frånvaro av risk, men det är inget bevis för att det är riskfritt.” Källa

Strålsäkerhetsmyndighetens upprepade brev

Strålsäkerhetsmyndigheten har till och med promotat användningen av WiFi genom att vid flertalet tillfällen  skickat cirkulärskrivelser till skolledare över hela landet innehållande gravt felaktiga påståenden om att inga risker skulle finnas eller påvisats samt att myndigheten bygger sitt ställningstagande på ”mätningar i skolmiljö” (första brevet 2011, brev 2013, pressmeddelande 2013 ). Dessa ”mätningar” använder myndigheten upprepat i skrivelser och i artiklar och på den egna webbsidan. Men när Strålskyddsstiftelsen granskade ”dessa mätningar i skolmiljö”, visade det sig att de gjort en enda gravt missvisande mätning en söndag i juni 2009 i en liten byskola. Mätningen är långt ifrån representativ för den exponering som kan förekomma i skolor i dag i Sverige. Enbart detta är en stor skandal eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten vilselett om mätningar som man borde gjort men inte gjort och misskött sitt miljöövervakningsansvar.

Strålskyddsstiftelsen frågade en journalist nyligen om hur många mätningar av strålning i skolor som journalisten tror att Strålsäkerhetsmyndigheten gjort över hela Sverige.  Journalisten svarade:

– 500?

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att tyvärr är allmänhetens, medias, beslutsfattares och skolhuvudmäns förväntningar på Strålsäkerhetsmyndighetens arbete långt ifrån vad som faktiskt görs.

Strålskyddsstiftelsen: En stor skandal

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att införandet av WiFi i skolorna och förskolorna trots de växande bevisen för allvarliga risker för barnen är en stor skandal:

– Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar för de allvarliga hälsorisker som en hel generation svenska barn utsätts för från den trådlösa tekniken pga att man faktiskt ljugit om vad forskare sedan decennier nu upprepat visat och varnat för gällande WiFi- och mobilstrålning är mycket, mycket stort. Deras ansvar för de redan nu visade skadliga effekterna i form av ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och vuxna samt andra skadliga förväntade effekter som forskningen visat och forskare samt verksamma organisationer på området varnat för är därmed enormt. Den förra och nuvarande regeringen har svikit en hel generation av barn. Trots att man fått upprepade skrivelser från såväl forskarsamhället som från Strålskyddsstiftelsen och andra organisationer om allvarliga risker har den förra regeringen verkat för ett massivt införande i skolor och förskolor över hela landet. De har blundat för fakta som vi lagt fram och istället hänvisat till uppenbart ljugande myndigheter som Folkhälso- och Strålsäkerhetsmyndigheten, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Mer i ämnet:

Öppet brev till skolminister Gustav Fridolin. Barnen utsätts för hälsorisker i skolan – vilket ansvar tar du? Länk

Använd inte trådlösa nätverk i skolan, forskare och läkare varnar. Länk

Frankrike förbjuder trådlösa nätverk för de minsta. Länk

Forbes: WiFi farligare för barn än man tidigare trott. Länk

Fransk myndighet varnar för faror för barn. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend