Tillstånd för experiment med 5G – här är listan över platserna

Strålskyddsstiftelsen har begärt ut en förteckning över de tillstånd för experiment eller tester med 5G som Post- och Telestyrelsen, PTS, hittills beviljat. Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar människors hälsa och miljö görs. ”De har inte till syfte att undersöka hälsorisker” enligt Strålsäkerhetsmyndigheten som inte vet var testerna bedrivs.

uppdaterad 17 augusti 2019.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har fram till den sista maj 2019 lämnat 25 testtillstånd enligt uppgifter som Strålskyddsstiftelsen fått ut av PTS den 3 juni 2019 (diarienummer 19-6141).

Platserna där telekombolag har tillstånd att fram till den sista december bedriva experiment med 5G är följande (diarienummer inom parentes). Det är inom den angivna radien som experimenten kan bedrivas. På denna länk finns en affisch som du kan skriva ut för att dela ut i de aktuella områden för att informera om den riskfyllda verksamheten med bevisat skadlig mikrovågsstrålning bedrivs. På denna länk kan du även se kartor över testplatserna som fått tillstånd.

Sandhult i Borås (17-5835); En radie upp till 3 km runt denna plats. Gäller forskning och utveckling av självkörande bilar hos AstraZero.

Lindholmspiren 11 i Göteborg (17-5835, 17-6725); En radie upp till 3,5 km från denna adress. 8 fasta och ett större antal mobila sändare.

Finlandsgatan 7, Kista (18-906, 17-3407, 17-1307, 18-1874, 18-11514); En radie upp till 3 km från denna adress. Antalet sändare uppges inte. Tillståndshavare Ericsson AB.

Rudammsv, 6, Drg Kristinas väg 30, Teknikringen 42, Drg Kristinas väg 18, Valhallavägen 78 i Stockholm (17-4437); 9 fasta och 10 mobila sändare.

Bolindervägen 5 i Eskilstuna (19-832); inom 1 km från adressen. 2 fast och 4 mobila sändare.

Renstiernas gata 37 i Stockholm (18-37425). Inom 1 km från adressen. 6 sändare.

Västra kyrkogatan 2 i Umeå (18-11637, 18-8464); Tillståndet gäller en radie av 6,5 km från den angivna adressen. Detta tillstånd gäller enligt uppgift från PTS den 12 juni 2019 ”även sjukhuset och universitetet, både utomhus och inomhus” trots att detta inte uppges i tillståndet som vi fått ut.  Två tillstånd att sända 3,4 – 3,6 GHz lämnades i juli och oktober 2018. Tillstånd för sammanlagt 6 fasta och 200 mobila sändare.

Vädursgatan 5 i Göteborg; (18-7533). Radie 500 m. 1 fast och 5 mobila sändare.

Vistvägen 43, Tornbyvägen 1 och Södra Oskarsgatan 4 i Linköping (18-9207); radie 1 km runt dessa adresser. 6 fasta sändare.

von Utfallsgatan 1, Kemivägen 9, i Göteborg(18-10731);

Frösundaleden 2A i Solna (18-11765); Radie 500 m. Antal sändare anges inte.

Brinellvägen 32 i Stockholm (18-11765); Radie 500 m. Antal sändare anges inte.

Vattentornet i Linköping (1811900); Radie 3 km. 1 sändare

Nils Ericsons Plan 4 Waterfront i Stockholm (19-1620).  Radie 1 km. 1 fast och  2 mobila sändare.

Mittuniversitetet i Sundsvall (19-1674); Radie 1 km. 2 fasta och 4 mobila sändare.

Luleå (19-1676); Radie 1 km från x= 7294246, Y= 1791232. 2 fasta och 4 mobila sändare.

Entrétroget Johanneshov, huvudkontor Hi3G i Stockholm (19-1699); Radie 1 km. 2 fasta och 10 mobila sändare.

Medborgarplatsen 3 i Stockholm (19-1700); Radie 2 km.  3 fasta och 10 mobila radiosändare.

Stjärntorget 2 i Solna (19-1701). Radie 1 km. 1 fast och 10 mobila sändare.

Antennhöjden varierar från 5 meter (Stjärntorget) och de flesta tillstånd gäller 3,4-3,6 GHz men ett par tillstånd gäller för 26,5 – 27,5 GHz (Vädursgatan 5 i Göteborg samt Finlandsgatan 7 i Kista) och ett för 39,5-40 GHz (Finlandsgatan 7 Kista).

PTS: SSM utövar tillsyn

De beviljade testtillstånden är en effekt av Post- och Telestyrelsens beslut i februari 2017 att skapa ”goda förutsättningar för intresserade parter att göra 5G-tester i hela Sverige. Det ska vara enkelt och smidigt att sätta igång”, skrev PTS. Strålskyddsstiftelsen yttrade sig i mars 2017 över beslutet.

Nina Gustavsson är den på PTS som svarar på frågor om strålning från 5G. Hon har deltagit för PTS på de seminarier som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ordnat för att ge sken av att utreda risker med 5G. Hon berättar när vi  ringer upp henne i slutet av maj att PTS inte följer upp skador pga de tillstånd man beviljar utan det ansvaret vilar på Strålsäkerhetsmyndigheten som enligt henne har att följa upp de delarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten hade redan flera månader tidigare i svar till Strålskyddsstiftelsen hänvisat till PTS på frågan om var tester med 5G bedrivs i Sverige.  På frågan om PTS haft någon dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten om att följa upp eventuella skador pga testerna ger Nina Gustavsson svaret att Strålsäkerhetsmyndigheten just nu gör en genomgång för sin riskbedömning av 5G och hon börjar berätta om seminarieserien hos Strålsäkerhetsmyndigheten som hon själv deltagit i.

Fråga: Har ni diskuterat att man borde följa upp eventuella skadliga hälso- och miljökonsekvenser av 5G-testerna med Strålsäkerhetsmyndigheten?

Nina Gustavsson svarar att Strålsäkerhetsmyndigheten har både en ”proaktiv tillsynsdel och en reaktiv tillsynsdel”. Hon känner sig trygg med att ”de gör sitt jobb” och hon vet att de bedriver tillsyn.

NG: – Det vet jag att de gör.

Fråga: – Hur då? De vet ju inte var testerna bedrivs? 

NG: – De har både labb och de är ute med bilar och mäter.

Fråga: – Har de varit ute och mätt 5G menar du?

NG. – Det går ju inte att mäta 5G när det inte är igång med verksamheten på det sättet ännu.

Fråga: – Men det bedrivs ju tester?

NG: – Men då är det på de platser där 5G testas, svarar Nina Gustavsson, som alltså under vintern deltagit i en seminarieserie som uppges utreda risker med 5G för människors hälsa och miljön hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM: ”Testerna syftar inte till att undersöka hälsorisker”

Den 1 mars 2019, flera månader före detta samtal med Nina Gustavsson, fick Strålskyddsstiftelsen följande svar från Jimmy Estenberg på frågan om hur experimenten/testerna med 5G följs upp gällande befarad skadlig påverkan på människors hälsa och på miljön uttryckt i bland annat 5G Appeal (www.5gappeal.eu) :

Det är tekniska tester som inte syftar till att undersöka hälsorisker. Verksamhetsutövaren ska följa miljöbalken och strålskyddslagen för att inte orsaka skadlig verkan på människors hälsa och miljön.

Den 3 juni får Strålskyddsstiftelsen dessutom följande svar på frågan om hur Strålsäkerhetsmyndigheten avser tillförsäkra att allmänheten får objektiv och saklig information innan testerna/experimenten med 5G sätts igång och hur experimenten/testerna följs upp gällande befarad skadlig påverkan på människors hälsa och miljön?

– Vet inte vilka experiment/tester som du avser. I första hand håller myndigheten allmänheten uppdaterat genom www.ssm.se. Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten, med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för tillsynsvägledning för hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Och den 7 juni får vi följande svar från Magnus Wikborg, spektrumansvarig på PTS på frågan om vem som kontrollerar att tillståndshavaren inte överskrider de beviljade uteffekterna och vem som kontrollerar om skador uppstår för människors hälsa och miljön:

– Om någon upplever att deras (tillståndsgivna) radiosändning störs får man göra en störningsanmälan till PTS så kommer vi och undersöker var störningen kommer ifrån. I det arbetet ingår det bland annat att undersöka vilka andra tillståndshavare som finns i närheten geografiskt och frekvensmässigt och säkerställa att de följer villkoren i deras tillstånd. Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram riktlinjer för exponering och att strålning (exempelvis från mobiltelefoner) inte skadar miljö och/eller människors hälsa. Man kan även kontakta sitt lokala miljö- och hälsoskyddskontor om man misstänker skador på miljön.

Medborgarna får göra det som myndigheterna ska göra

Myndigheterna låter alltså industrin bedriva självkontroll av sin utsändning av skadlig och cancerklassad mikrovågsstrålning samtidigt som vissa tjänstemän vill ge sken av att kontroll sker. Fakta är att Strålsäkerhetsmyndigheten aldrig någonsin under mobiltelefonteknikens utbyggnad mätt strålningen på de platser där högst strålning kan förekomma och människor vistas, sk ”worst case scenarios”. De har aldrig mätt på arbetsplatser. De har mätt strålning i skolan en gång i en liten byskola en söndag år 2009 då alla barn var lediga. Denna enda mätning beskrivs svepande av Strålsäkerhetsmyndigheten som ”mätningar i skolmiljö” och hänvisas till som argument för att strålningen i skolor över hela landet är låg och därför utan hälsorisker för barnen.

Ingen uppföljning har heller skett av de många rapporter som inkommit till myndigheten om rapporterad ohälsa i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer under hela utbyggnaden av 3G och 4G. I stället har Strålsäkerhetsmyndigheten ägnat sig åt att avfärda de många vittnesmålen enbart med det argumentet att strålningen är långt under ett referensvärde som inte skyddar mot den form av exponering som är fallet från mobilmaster och basstationer: under längre tid. Det finns ingen undersökning överhuvudtaget som är gjord i Sverige på hälsotillstånd i närhet av mobilbasstationer och mobilmaster.

Det är så långt från ett proaktivt och reaktivt arbete man kan komma.

Det är vi medborgare som måste göra det arbete som vi via skattsedeln betalar myndigheterna för att göra och som de har i uppdrag att göra och som de falskt påstår att de gör men inte gör.

Här är ett exempel på flygblad som man kan skriva ut och sprida i områden där 5G-tester pågår. Gör gärna eget.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend