Strålskyddsstiftelsens riskbedömning 5G

 

I dag sände Strålskyddsstiftelsen sitt bidrag till den riskbedömning som Strålsäkerhetsmyndigheten och andra myndigheter avser göra gällande 5G-utbyggnaden. 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och innebär även avsevärda risker för fåglar, insekter och djur varför den strider mot miljöbalkens sk stoppregel som säger att en verksamhet inte får bedrivas om den kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

I vårt mail idag till ansvariga vid Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket påtalade vi även det olämpliga i att Jimmy Estenberg från SSM redan den 18 februari 2019 i Folkbladet påstod att några hälsorisker inte skulle framkommit med 5G, vilket inte stärker förtroendet för den nu pågående riskbedömningen. Vi konstaterade vidare att det vilar ett mycket tungt ansvar på de beslutsfattare som blundar för det avsevärda uppenbara risktagande som en fullskalig 5G-utbyggnad innebär för folkhälsan och för miljön.

Strålskyddsstiftelsen pekar i sin skrivelse på att följande fakta gäller:

  • Mikrovågs- och millimetervågsstrålningen i inne- och utemiljön kan befaras att öka massivt vid ett införande av 5G. Det kan konstateras att ingen kommer att kunna välja om man vill exponeras för strålningen eller inte. Alla kommer att bli tvångsexponerade och detta förhållande borde i ett fungerande demokratiskt samhällssystem, som sätter folkets intresse först, ställa höga krav på att 5G inte innebär hälsorisker.
  • Ingen forskning visar att 5G-utbyggnaden inte medför kortsiktiga eller långsiktiga hälso- och miljörisker. Storskaliga tester med 5G har trots det beviljats. Det är helt oacceptabelt.
  • Över 240 vetenskapsmän är överens om att beläggen är växande för att redan befintlig strålningsexponering från befintliga system (2G, 3G, 4G, WiFi etc) har skadliga effekter för människors hälsa och miljön.
  • Över 220 vetenskapsmän och läkare anser att 5G måste stoppas pga potentiella allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön.
  • Forskning visar att 5G kan orsaka omedelbara vävnadsskador och att millimetervågor påverkar alla kroppsliga funktioner, inklusive det centrala och autonoma nervsystemet, samt skadar nerver i huden.
  • Mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker och kan ha väsentligen bidragit till den nu konstaterade kraftigt ökande psykiska ohälsan samt ökad cancerförekomst i den svenska befolkningen samt även andra kroniska sjukdomar.
  • 5G kan befaras försämra folkhälsan ytterligare och innebär även­ avsevärda risker för djur – och växtliv, särskilt insekts- och fågellivet.
  • En verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet får inte tillåtas enligt stoppregeln i 2 kap. 10 § MB. 
  • Med hänvisning till 5G Appellen, EMF-scientist Appeal, Resolution 1815, Nürnbergkoden, regeringsformens 1 kap. 2 §, den omvända bevisbördan samt stoppregeln i 2 kap. 10 § miljöbalken är utbyggnaden av 5G olaglig då den strider mot svensk och internationell rätt. De nu pågående storskaliga testerna med 5G och utbyggnaden av 5G bör därför inhiberas.

Vi konstaterar även att den hittillsvarande felaktiga informationen och bristande opartiskheten från ansvariga myndigheter bäddat för att felaktiga beslut fattats och att folket och beslutsfattare fått felaktigt beslutsunderlag vilket även bäddat för de nu pågående storskaliga testerna med 5G och 5G-utbyggnaden.

”Svenska folket har hittills hållits oinformerade om redan kända risker med strålning från befintlig teknik, om de många forskarnas varningar, samt om att hälso- och miljökonsekvenserna av den ökande strålningen från 5G är helt outforskade och outredda. Ensidig , felaktig och partisk information om vad forskningen visat gällande hälsorisker med befintlig strålning från befintliga trådlösa system har under flera år spridits från Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. ”

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning 5G. Länk

Mer i ämnet:

Strålsäkerhetsmyndigheten vägrar transparent riskbedömning om 5G. Länk

Tema 5G, länk

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend