22 september, 2020

5G i Umeå är ett oetiskt experiment med människors hälsa, anser forskare

Sex svenska och finska forskare samt läkare konstaterar att det saknas forskning om hälsoeffekter av 5G och att 5G därför bör stoppas. Detta med anledning av att 5G avses införas i Umeå nästa år på universitetssjukhuset och universitetet. . De kallar införandet av 5G i Umeå för ett gigantiskt, oetiskt experiment med människor.

De sex forskarna som uttrycker detta i en debattartikel i Västerbottenskuriren den 8 december 2018 är docent Mikko Ahonen, dr Lennart Hardell, docent Igor Belyaev, dr Lena Hedendahl, professor emeritus Rainer Nyberg och statistiker Michael Carlberg. Lennart Hardell och Igor Belyaev tillhörde de 30 internationella experter som bjöds in av IARC år 2011 för att utvärdera cancerriskerna med mikrovågsstrålning, liknande den som 5G kommer att sända vid mycket höga effektnivåer. De bedömde redan då att strålningen var “möjligen cancerframkallande”. Lennart Hardell som sedan över 15 år visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör, anser idag att klassningen bör skärpas till erkänt “cancerogen för människa” i samma klass som asbest, dioxin och tobak mot bakgrund av senare års växande belägg för cancereffekter.

De konstaterar att allmänheten och personalen som arbetar på de platser där 5G ska börja sända ut högfrekvent otestad mikrovågsstrålning är helt oinformerade om riskerna och man har inte frågat om deras informerade samtycke:

“Ingen har frågat om patienter, sjukhuspersonal, studenter och lärare är villiga att delta. Gravida kvinnor, foster, småbarn, skolelever, sjuka och åldringar… alla blir försökspersoner utan sitt medgivande och utan information om de hälsorisker från befintlig strålning som redan i dag är kända och som hundratals forskare sedan flera år varnat för.”

Läs hela artikeln i Västerbottenskuriren:

Läs mer om 5G och tidigare artiklar i ämnet här

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥