5G-strålning kan orsaka allvarliga vävnadsskador enligt forskare

 

En ny vetenskaplig rapport konstaterar att 5G:s strålning kan leda till vad forskarna beskriver som ”permanenta vävnadsskador” i främst yttre organ som huden. Detta som en följd av 5G:s intensiva snabba pulserande strålning och höga frekvenser. Forskarna anser att det brådskar att revidera gällande gränsvärden.

De nya uppgifterna framkommer i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics skriven av de båda schweiziska forskarna Esra Neufeld och Niels Kuster. 5G:s mycket intensiva pulser av strålning kan snabbt orsaka uppvärmning av vävnad och därigenom permanenta vävnadsskador.

Forskarna skriver att gällande gränsvärden är satta för att förhindra uppvärmning av vävnad men att 5G kan komma orsaka just detta genom 5G:s korta och intensiva pulser samt de mycket höga frekvenser som industrin avser använda för 5G. Huden är det organ som forskarna menar kommer att utsättas för mest strålning:

”Även om effekten hålls inom gällande gränsvärden kan dessa pulser leda till korta temperaturhöjningar i exponerade människors hud.”

Tidigare har även andra forskare uttryckt oro för skadliga effekter på främst huden men även ögonen pga de höga  frekvenser och teknik utvecklad för militär radar i form av fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen,  som telekomindustrin avser använda för 5G.

213 vetenskapsmän och läkare har idag undertecknat 5G Appeal som begär att 5G-utbyggnaden stoppas pga allvarlig befarade hälso- och miljökonsekvenser.

Ur den nya artikeln om 5G-strålning:

”Extreme broadband wireless devices operating above 10 GHz may transmit data in bursts of a few milliseconds to seconds. Even though the time- and area-averaged power density values remain within the acceptable safety limits for continuous exposure, these bursts may lead to short temperature spikes in the skin of exposed people. …… The results also show that the peak-to-average ratio of 1,000 tolerated by the International Council on Non-Ionizing Radiation Protection guidelines may lead to permanent tissue damage after even short exposures, highlighting the importance of revisiting existing exposure guidelines.”

“Another conclusion of this study is that the current ICNIRP (1998) and IEEE (2005, 2010) guidelines urgently need to be revised, as the duty cycle of 1,000 currently tolerated can produce unacceptable temperature increases that may result in permanent tissue damage.”

”THE FIFTH generation of wireless communication technology (5G) promises to facilitate transmission at data rates up to a factor of 100 times higher than 4G. For that purpose, higher frequencies (including millimeter-wave bands), broadband modulation schemes, and thus faster signals with steeper rise and fall times will be employed, potentially in combination with pulsed operation for time domain multiple access.”

Tidigare har israeliska forskare varnat för att svettkörtlar i huden kan fungera som antenner för 5G:s högfrekventa strålning och därmed förstärka den skadliga effekten:

”One must consider the implications of human immersion in the electromagnetic noise, caused by devices working at the very same frequencies as those, to which the sweat duct (as a helical antenna) is most attuned. We are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored.”

Ref. Neufield et Kuster 2018

Mer om 5G: Physicians for safe technology. Länk

5G telecommunications science. Physicians for safe technology. Länk

5G Appeal. Länk

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend