Statsministrar informeras: 5G medför allvarliga potentiella hälsorisker

Statsminister Stefan Löfven har tillsammans med sina nordiska kollegor meddelat att de avser främja 5G-utbyggnaden. Professor emeritus Rainer Nyberg, Finland och Dr Lennart Hardell, Sverige sände den 27 juni 2018 ett brev till Löfven och de övriga nordiska statsministrarna. Av brevet framgår att 200 + vetenskapsmän anser att 5G medför allvarliga potentiella  konsekvenser för folkhälsan samt för miljön. 5G-appellen översändes samtidigt och ministrarna ombads beakta detta i beslut om 5G.

Här kan du läsa Hela brevet till de nordiska statsministrarna (på engelska).

Nedan ett utdrag ur regeringens pressmeddelande om statsministrarnas avsikter, som är fattat på ett ensidigt beslutsunderlag eftersom det inte vägt fördelar mot allvarliga potentiella negativa konsekvenser:

Avsiktsförklaringen innebär att Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen och identifierar områden där det nordiska samarbetet behöver intensifieras.

Det har även tidigare framkommit att ansvariga ministrar inom regeringen inte vägt fördelar mot nackdelar med 5G. Regeringen avser att främja 5G-utbyggnaden, trots att ansvariga ministrar, infrastrukturminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog redan hösten 2017 fått sig tillsänt skrivelsen från de 200 vetenskapsmännen (5G Appeal). Skrivelsen varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön samt begär att 5G-utbyggnaden stoppas tills dess det är visat att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

Det saknas helt forskning på hälso- och miljöeffekter av den kraftigt ökande strålningen från 5G som kommer att leda till att strålningen blir så hög att 5G svårligen kan byggas ut i länder med bättre skydd mot hälsoriskerna än i Sverige, exempelvis Italien, Schweiz, Belgien, Ryssland.

Omfattande forskning visar att redan befintlig strålning från nuvarande system innebär avsevärda hälsorisker, inklusive risk för cancer. 240 vetenskapsmän har sedan 2015 undertecknat EMF Scientist appeal som begär att skyddet stärks mot hälsorisker pga redan befintlig teknik.

5G leder till en extrem ökning av den redan befintliga exponeringen för mikrovågsstrålning.

Ingen riskbedömning

Regeringen tjänstemän har ombetts att lämna ut den ”riskbedömning” som de påstått skulle ha gjorts gällande 5G-utbyggnaden. Någon riskbedömning som kan lämnas ut finns emellertid inte på regeringskansliet.

Mer info:

om 5G på vår Temasida.

www.5gappeal.eu

www.emfscientist.org/

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend