Var finns regeringens riskbedömning av 5G:s effekter för hälsan och miljön?

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund begärde i dag att regeringen lämnar ut den riskbedömning om  5G-utbyggnadens konsekvenser för hälsa och miljö som regeringen enligt  tjänstemän inom regeringskansliet skulle genomfört. Beskedet har getts att denna påstådda riskbedömning inte förvaras inom regeringskansliet. 5G är en av de största infrastruktursatsningarna någonsin och medför kraftig ökning av cancerklassad mikrovågsstrålning. 200 vetenskapsmän och doktorer har varnat för allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljön. Om regeringen underlåtit att sakligt och opartiskt utreda hälso- och miljöriskerna måste detta göras innan 5G byggs ut.

Uppdaterat 3 maj 2018: se regeringens svar.

Mikrovågsstrålning klassades år 2011 som möjligen cancerframkallande av IARC vid WHO. Enligt ledande experter visar senare års ytterligare forskning att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människa” i samma klass som asbest, tobak, dioxin mm.[i] Ny forskning från amerikanska myndigheten NTP visar enligt NTP:s expertpanel ”tydliga bevis” för att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner orsakar cancer i djurförsök.[ii]

5G ger betydligt högre strålning än tidigare system

Enligt en undersökning kommer 5G att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.[iii]

Redan före införandet av 5G har 236 vetenskapsmän varnat för hälsofaror pga strålning från redan befintliga trådlösa tekniksystem uttryckt i EMF Scientist Appeal. De begär att människor skyddas bättre mot strålningen och informeras om riskerna.

Vetenskapsmän och doktorer har uttryckt stor oro för att 5G-utbygganden medför allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön. De kräver ett moratorium av utbyggnaden tills riskerna är undersökta av från industrin oberoende experter.

Har regeringen gjort riskbedömning?

5G-appellen, se länk, skickades hösten 2017 översänts till regeringen. Den har undertecknats av drygt 200 vetenskapsmän och doktorer.

Näringsdepartementets tjänstemän har uppgett att regeringen gjort en riskbedömning inför införandet av 5G i Sverige, vilket hävdats såväl i kommunikation med Strålskyddsstiftelsen samt i skriftväxling dnr N2017/7702/BREV gällande 5G:

 ”Vad gäller riskbedömningar så gör regeringen oavbrutet sådana i alla frågor som hanteras….. Baserat på den kunskap och de regelverk som finns idag så är bedömningen att 5G-utbyggnaden både kan och bör stimuleras.”

I samtal under mars 2018 med Strålskyddsstiftelsen har Per Andersson vid näringsdepartementet meddelat det helt saknas forskning på effekter för människors hälsa och för miljön av 5G. På begäran om utlämnande av riskbedömningen fick Strålskyddsstiftelsen beskedet:

”Någon handling, som omfattas av din begäran och som är en allmän handling, förvaras inte hos Regeringskansliet. Din begäran att få ut allmän handling kan därför inte bifallas.”

Riskbedömning före – inte efter 5G-utbyggnaden

Om en riskbedömning gjorts bör denna utgöra en allmän handling och lämnas ut för granskning pga det mycket stora allmänintresset.

Om regeringen inte gjort en riskbedömning av 5G-utbyggnaden som finns att tillgå som allmän handling bör denna riskbedömning genomföras INNAN regeringen verkar för och främjar 5G utbyggnaden. Denna bedömning bör kännetecknas av saklighet och opartiskhet samt måste beakta 5G-appeal, EMF Scientists appeal och genomföras i samråd med aktiva organisationer och forskare på området.

De tre organisationerna kräver följande:

  1. Frågan om utlämnande av, alternativt besked om förekomsten av saklig och objektiv riskbedömning som gjorts av regeringen, prövas av ett statsråd.
  2. I enlighet med 5G-appeal införs ett moratorium snarast för utbyggnaden av 5G
  3. Risker för människa och miljö utreds grundligt och opartiskt av experter utan koppling till berörd industri innan 5G införs

Läs hela brevet till regeringen.

Regeringen genom statsrådet Tomas Eneroth svarade den 26 april 2018. ”Regeringen avslår er begäran. Ni har begärt att få ta del av regeringens riskbedömning om 5G….. Någon sådan handling som omfattas av er begäran och som är allmän förvaras inte inom regeringskansliet”.

[i][i] https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/08/cancerexpert-bevisen-kan-inte-langre-ignoreras-mobilstralning-orsakar-cancer/

[ii] https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-concludes-the-expert-panel-to-the-us-national-toxicology-program-on-cell-phone-radiation-study-findings/

[iii] [iii] https://arxiv.org/pdf/1711.03683.pdf

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend