Barnen behöver en strålningsfri skola

Debattartikel signerad pedagoger, lärare, IT-konsult mm. Införd i Barometern och SVT Debatt: ”Hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.”

Debattartikel införd i Barometern den 21 april 2016. En nedkortad/censurerad version publicerades på SVT Opinon den 18 april.

Skolverket överlämnade den 4 april 2016 en rapport på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt uppdraget ska förslagen bland annat innefatta strategier för en kritisk, säker och ansvarsfull IT-användning.

Skolverket säger ändå inte något om de hälsorisker och risker för försämrad inlärning och studieresultat som satsningen kan medföra om man inte beaktar valet av teknik och teknikens baksidor.

De flesta skolor och förskolor i Sverige har i dag infört trådlösa nätverk. Surfplattor och bärbara datorer kopplas oftast upp trådlöst mot internet när de används i undervisningen.

Det medför en mycket hög exponering för barn och lärare för mikrovågsstrålning som sedan 2011 är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC, International Agency for Research on Cancer.

Strålningen har bland annat i upprepad forskning visats försämra inlärning, koncentration och minne det vill säga tekniken i sig kan leda till försämrat skolresultat. Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det är vanligt att strålningen orsakar huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till psykisk ohälsa. Utöver dessa effekter visar en stor mängd forskning på mycket allvarliga hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen främjar cancer. Hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Tyvärr ser vi att både studieresultat och den psykiska ohälsan försämrats mycket bland barn och ungdomar de senaste åren. Den negativa utvecklingen sammanfaller tidsmässigt med utbyggnaden av trådlösa nätverk och ett ökat antal trådlöst uppkopplade surfplattor och datorer i skolan och i barnens hemmiljö.

Det är dags att regeringen lyssnar på de vetenskapsmän och läkare som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning som den trådlösa tekniken innebär. Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då en hel klass av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer. Tvärtom har vi flera rapporter från såväl lärare och elever om att de inte längre kan vistas i skolan pga svåra hälsoproblem.

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med denna satsning är att överväga hur man kan använda IT i skolan utan allvarliga negativa konsekvenser för barnens hälsa och studieresultaten. Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning! Det vilar ett tungt ansvar på de beslutsfattare i central position om man blundar för fakta om allvarliga hälsokonsekvenser som berör en hel generation barn och ungdomar.

Att välja trådlös överföring i stallet för kablar riskerar barnens hälsa och kan på lång sikt leda till omfattande hälsoproblem bland dem som tidigt utsatts för strålningen från trådlösa nätverk.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend