Trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Övertygande bevis

shutterstock_211733602laptophuvudvarkkvinna93 av 100 undersökningar (93%) de senaste tio åren visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i våra celler. Detta är ”övertygande bevisat” och den trådlösa tekniken har därför stor potential att orsaka många olika sjukdomar, konstaterar forskarna bakom en ny rapport. Oxidativ stress är nära kopplat till cancer, Alzheimers och åldrande.

Pressmeddelande 2015-07-28 (pdf)

Oxidativ stress kallas ett tillstånd av skadlig obalans på cellnivå där produktionen av fria radikaler är större än vad kroppens eget försvar av antioxidanter förmår motverka. Oxidativ stress kan skada cellernas DNA och är en bakomliggande mekanism till en lång rad olika sjukdomar, bland annat cancer, Alzheimers, inflammatoriska sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och grå starr.

”Övertygande bevisat”

En internationell grupp av forskare från Ukraina, USA, Finland och Brasilien har analyserat de senaste tio årens forskning på effekter av strålning från trådlös teknik med fokus på oxidativ stress. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa nätverk och surfplattor. Forskarna fann 100 undersökningar som studerat detta och av dem visar 93 att strålningen orsakar oxidativ stress. Forskarna anser därmed att detta är ”övertygande bevisat” och att oxidativ stress bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom strålningens skadeverkningar.

Stor potential att orsaka sjukdomar

Forskargruppen drar slutsatsen att radiofrekvent strålning vid låga nivåer (under gällande gränsvärden för tillåten strålning) orsakar oxidativ stress i levande celler och har stor potential att orsaka sjukdomar. Oxidativ stress bör erkännas som en av de viktigaste mekanismerna bakom den trådlösa strålningens skadliga effekter på hälsan.

En av forskarna Dr Igor Yakymenko säger till Medical Express att dessa resultat är en tydlig signal om de reella riskerna med denna form av strålning för människors hälsa.

Uppdatering 30 juli 2015: Sedan Dr Yakymenkos mfl. artikel sändes in för publicering har ytterligare forskning publicerats som visar oxidativa stresseffekter. Professor Henry Lai har gjort en sammanställning som omfattar 153 studier publicerade per den 8 juli 2015. Av dessa visar 137 (90%) oxidativa stresseffekter.

Saknar skydd mot längre exponering

Strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress vid nivåer som människor dagligen exponeras för, långt under svenska myndigheters och EU:s gällande gränsvärden (riktlinjer) för tillåten strålning. Dessa gränsvärden är endast baserade på så kallat ”termiska effekter” som uppstår då strålningen är så hög att den värmer upp vävnad, vilket sker inom 30 minuter. Gränsvärdet har inte tagit hänsyn till andra effekter av längre tids exponering vid lägre nivåer, trots att forskningen övertygande och omfattande visat skadliga effekter exempelvis DNA-skada, oxidativ stress, skador på nervsystemet samt cancer. Vi saknar därmed skyddande regelverk mot skadliga effekter av den exponering vi alla i ökande grad utsätts för: under längre tid.

Under våren 2015 visade exempelvis ny forskning att unga vuxna mobilanvändare har förändringar i saliv som tyder på oxidativ stress.

Etablerad koppling oxidativ stress – cancer

Forskarna bakom den nya rapporten noterar att det är väl etablerat oxidativ stress i sin tur kan leda till cancer. Upprepade epidemiologiska undersökningar har också visat att mobilanvändare löper ökad risk för hjärntumör och att människor som exponerats för höga nivåer av strålningen exempelvis i närhet av radio/TV- och mobilmaster har förhöjd förekomst av cancer. Djurförsök har även upprepat visat att strålningen främjar tumörer. Människors exponering för strålningen bör därför minimeras så långt det går.

Cancerpatienter särskilt känsliga

Det har också blivit allt mer etablerat att tumörer är särskilt sårbara för faktorer som orsakar oxidativ stress. Det innebär att personer som fått cancer bör särskilt undvika exponering så mycket som möjligt. Undersökningar har dessutom visat att cancerpatienter har sämre prognos om de fortsätter exponeras för strålningen från master och mobiler.

För två månader sedan uppmanade drygt 190 experter FN:s medlemsländer att bättre skydda människor mot skadliga effekter av strålningen. I en kort videopresentation tillgänglig på EMFScientist.org konstaterade Dr Martin Blank att strålningen dödar oss i förtid och att vi har skapat något som håller på att helt spåra ur.

Strålskyddstiftelsen rekommenderar att :

  • Gränsvärdet för tillåten strålning skärps radikalt så att de skyddar även mot visade skadliga effekter av längre tids exponering (längre än än 30 minuter).
  • Trådlös teknik inte används permanent utan endast för brådskande korta samtal eller meddelanden. Fast uppkoppling till internet är säkrare . Detta gäller särskilt på förskolor, skolor, universitet, sjukhus och äldreboende.
  • All exponering för mikrovågsstrålning och lågfrekventa fält minimeras, i synnerhet gällande särskilt känsliga grupper som barn, sjuka och äldre.
  • Trådlös teknik förbjuds på skolor och i förskolor

 

Källor:

Yakymenko et al. 2015: Oxidative mechaisms of biological activity of low intensity radiofrequency radiation

Yakymenko et al. 2014: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells.

Medical Express 2015: Study suggests clear connection between wireless devices and cancer

Mer läsning:

Strålskyddsstiftelsen 2015: Strålning från mobile och surfplattor främjar cancer

Strålskyddsstiftelsen 2013: Mobilstrålning orsakar cancer

Strålskyddsstiftelsen 2014: Fullt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller

Strålskyddsstiftelsen fakta: Gränsvärden gällande elektromagnetiska fält

Bioinitiative 2012: Sammanställning av 1800 publicerade undersökningar visar många negativa effekter under gällande riktlinjer.

Reuter et al. 2011: Oxidative stress, inflammation and cancer: How are they linked?

Mougiakakos et al. 2009: Naturally occuring regulatory T-cells show reduced sensitivity toward oxideative stress induced cell death.

Science Daily 2009: Oxidative Stress is Underlying Cause of Huge Number of Genetic Mutations, study finds.

Science Daily 2013: Heavy Cell Phone use linked to oxidative stress.

De Iuliis et al. 2009: Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro

Shimashankara et al. 2015: Effect of Cell Phone Use on Salivary Total Protein, Enzymes and Oxidative Stress Markers in Young Adults: A Pilot Study

Özorak et al. 2013: Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)-induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend