Patent avslöjar: Operatör kände till cancerrisker med trådlösa nätverk

Den schweiziska mobiloperatören Swisscom beskrev cancerriskerna med trådlösa nätverk redan 2003 i en patentansökan. Hälsoeffekterna kan bli omfattande och leda till ökad cancerrisk skrev den ledande operatören i Schweiz. Trots kunskapen marknadsförs tekniken allt aggressivare mot skolbarn.

Swisscom AG ansökte år 2003 om patent för en metod för att minska mikrovågsstrålningen från trådlösa datanätverk (WLAN). Företaget beskrev att mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden är gentoxisk och kan skada arvsmassan samt att effekterna av strålningen är “ett känt problem”.

Effekterna på människokroppen kan bli ”omfattande”

”Effekterna av WLAN på människokroppen kan bli omfattande”, anförde Swisscom och beskrev i detalj den cancerframkallande effekten:

“Hälsoriskerna av strålningen har blivit bättre förstådda genom den senaste tidens forskning. När exempelvis mänskliga blodceller bestrålas med elektromagnetiska fält, har tydliga skador på arvsmassan och indikationer på förhöjd cancerrisk visats. […] Det har således varit möjligt att visa att mobilstrålning kan skada genetiskt material och mänskliga blodceller varvid såväl DNA och antal kromosomer förändras. Denna mutation kan följaktligen leda till ökad cancerrisk”.

Patentet gäller en metod som stänger ner routern till viloläge när nätverket inte aktivt används. På så sätt minskar tiden som människor exponeras och därmed strålningens permanenta stresseffekt. Så sent som den 21 december 2012 betalade Swisscom för en förnyelse av patentet.

IARC bekräftade cancerrisker med strålning

Åtta år efter Swisscoms beskrivning av cancerriskerna, bekräftade WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC, att mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk är ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B.

Trots kunskapen om riskerna marknadsförs trådlösa nätverk aggressivt mot skolor och daghem i Sverige för ökad användning bland barn

Swisscoms patent:
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2004075583

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer, med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer (resolution 1815). www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend