Nu lanseras Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker

Pressmeddelande 2012-12-21.

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och trådlös teknik. Samtidigt visar forskningen på allvarliga risker för människan och miljön. Många av de sjukdomar som kan triggas av strålningen ökar, bland annat cancer och psykisk ohälsa.

Enligt Socialstyrelsens statistik ökar antalet cancerfall[1] mer än någonsin tidigare. År 2011 fick 57 726 svenskar cancer. Aldrig tidigare har så många barn och unga haft sömnproblem. Den psykiska ohälsan bland unga har aldrig varit så omfattande.

– Det här är en ohållbar situation. Det finns större kunskap än någonsin om riskerna. Ändå ökar vår exponering. Det är brådskande att informera brett om riskerna, säger Mona Nilsson, journalist och initiativtagare till Strålskyddsstiftelsen.

Forskning visar allvarliga risker

Forskningen har upprepade gånger visat att mikrovågsstrålningen ökar risken för många ohälsotillstånd:

  • Cancer. Mobilanvändning kan öka risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet. Mobilmaster ökar risken för cancer. De som fått cancer har försämrade överlevnadsmöjligheter vid fortsatt exponering.
  • Psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Strålningen kan ge huvudvärk, sömnproblem, depressioner, ångest och beteendestörningar. På lång sikt ökar risken för neurologiska sjukdomar.
  • Fertilitet. Mikrovågsstrålning kan minska möjligheten att få barn.
  • Barn och ungdomar är extra känsliga. De löper högre risker än vuxna att få hjärntumör av mobilanvändning.

Trots riskerna ökar exponeringen

Den allvarliga riskbilden är inte allmänt känd. Den trådlösa tekniken har lovordats högljutt i media utan belysning av riskerna vilket bäddat för en massiv ökning av exponeringen:

  • Barn och ungdomar ges i dag både mobiltelefoner och surfplattor i skolan. Wifi har införts på bred front i skolorna trots att produkterna medför negativ påverkan på inlärning, minne och den psykiska hälsan.
  • Nya produkter som smartphones och surfplattor marknadsförs allt intensivare även mot barn i förskoleåldern och småbarnsföräldrar.
  • Allt fler företag, organisationer och privatpersoner använder enbart mobiltelefoner, trots att risken för aggressiv hjärntumör ökar efter en användning av endast 30 minuter om dagen.
  • Allt fler mobilmaster och sändare sätts upp trots att upprepad forskning visat att strålningen kan öka risken för cancer och ohälsa.

– Det trådlösa samhället hyllas okritiskt men i själva verket reser vi med ett skenande tåg som är på väg att spåra ur. Priset för vår ignorans kan komma att bli mycket högt, säger Strålskyddsstiftelsens ordförande Tore Fahlström, som tidigare arbetat inom telekomindustrin.

En djup rättslöshet

Den felaktiga informationen om riskerna leder inte bara till att allt fler blir sjuka, utan också till rättslöshet. Den som inte har kunskap kan varken hjälpa sig själv eller andra. Vården saknar kunskap om den trådlösa teknikens hälsoeffekter. De som skadas av strålningen får vare sig rätt hjälp, skydd eller ersättning. De som får en mobilmast i sin närhet får finna sig en påtvingad exponering och de medföljande hälsoriskerna. Samma sak gäller när vi ska handla, resa med bussen eller tåget där exponeringen för trådlös teknik ständigt ökar.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av ett akut behov av korrekt information om riskerna, av stöd till skadade och skärpta regleringar av produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning.

 

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend