Ska jag vara orolig för en mobilmast (basstation) i närheten av mitt hem?

Ja, i synnerhet om basstationens antenner är riktade mot din bostad och det inte finns hindrande objekt mellan basstationen och din bostad (se bilden). Värst utsatta för skadlig strålning från 5G/4G är de som bor i antennriktningen och mest strålning brukar uppmätas i lägenheter högst upp i fastigheter. Det kan också uppstå kraftigt förhöjd strålning i bostäder som finns rakt under basstationer i flerbostadshus.

För mobilmaster gäller också att de bostäder som finns i antennriktningarna är utsatta för  mest strålning. Faktorer som har betydelse är mastens höjd och antennernas vinkling. Forskning har visat att människor som bor inom 300-500 meter från mobilmaster löper förhöjd risk för olika strålningsrelaterade symptom eller för cancer.

5G utsätter människor i närheten av basstationer och mobilmaster för betydligt högre strålning jämfört med tidigare generationer av mobiltelesystem (2G, 3G, 4G) och är därmed mera hälsofarligt. Det visar de åtta fallstudier som hittills gjorts gällande strålning från 5G och hälsopåverkan. Du kan läsa om fallstudierna här.

De nivåer som nu mätts upp i människors bostäder och på allmänna platser efter 5G-utbyggnaden är extremt mycket högre än de nivåer av strålning som flera grupper experter och Europarådets parlamentariska församling rekommenderat som max tillåten exponering. Det är inte ovanligt att människor i närheten av basstationer för 5G idag utsätts för nivåer som överstiger 100 000 eller en miljon mikrowatt per kvadratmeter samtidigt som experter rekommenderat att strålningen i bostäder inte bör överskrida 10-100 mikrowatt.

Tidigare forskning har upprepat observerat att strålning från mobilmaster eller basstationer ökar risken för en symptombild kallad mikrovågssyndromet eller cancer. Du kan läsa mer om riskerna i vårt faktablad om 5G eller faktablad om mobilmaster och hälsa.

 

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83