24 oktober, 2020

USA senaten: Ingen forskning visar att 5G är ofarligt

Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning om 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin. Svaret han fick var att det saknas forskning om 5G:s hälsopåverkan och som kan visa att 5G är säkert. Industrin har inte heller tagit något initiativ för att sådan forskning ska komma till stånd. Blumenthal konstaterade att vi alltså famlar i blindo här det gäller säkerheten för människors hälsa.

Blumenthal väckte frågan redan i december vid en presskonferens om 5G:s säkerhet. Han sade då att han inte ville tillåta en storskalig utrullning av 5G utan att man först visat med forskning att tekniken är säker. Han sände även ett brev till den ansvariga amerikanska myndigheten FCC i vilket han begärde svar på frågan om vilken forskning som visat att 5G är säkert. Han fick ett otillfredsställande svar från FCC som inte gav något svar på frågan om forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa.

Vid hearingen i senaten ställde Blumenthal på nytt frågan till telekomindustrirepresentanterna om de hade finansierat oberoende forskning som visar att 5G är säkert mot bakgrund av att 5G-antenner kommer att placeras närmare marken, nära människors hem, skolor och arbetsplatser:

– Jag anser att det amerikanska folket förtjänar att få veta vilka hälsoeffekterna är, inte att man ska försöka förutsäga vad forskningen framledes kan komma att visa och de förtjänar också att det sker ett åtagande att genomföra forskning om de frågetecken som föreligger, sade Blumenthal.

– Så min fråga till er är: Hur mycket pengar har industrin lagt på att stödja oberoende forskning – jag betonar oberoende – forskning? Pågår det oberoende forskning? Har någon forskning fått fram slutresultat? Var kan allmänheten hitta den? Och vi talar om forskning om biologiska effekter av denna teknik.

Svaret från industrins representanter var pinsamt:

Det finns inte enligt vad de känner till någon sådan forskning och de har inte heller tagit initiativ till att sådan oberoende forskning genomförs. De förlitar sig på vad myndigheterna och vad forskarna säger, hävdade representanten från CTIA, telekombolagens lobbyorganisation.

Blumenthal konstaterade då att det verkligen är så att det inte finns eller pågår någon forskning och att vi famlar i blindo när det gäller säkerhet för människors hälsa av 5G:s strålning.

Kommentar Strålskyddsstiftelsen: Industrin förlitar sig på myndigheterna som de infiltrerat och påverkat för att leverera de budskap industrin vill höra.  FCC har tex i flera år haft en chef som tidigare var chef för telekomindustrins lobbyorganistion CTIA (se boken Captured Agency från Harvardjournalisten Norm Alster).  247 vetenskapsmän anser att det finns växande belägg för hälsorisker inklusive risk för cancer, med exponering för mikrovågsstrålning från nuvarande befintlig teknik – men dessa oberoende vetenskapsmän lyssnar industrin inte på – enbart de som de själva finansierat och därmed sannolikt korrumperat. Så om industrin verkligen lyssnade på forskarna skulle den medge de växande beläggen för hälsorisker som vetenskapsmännen varnar för. Telekombolagen har finansierat WHO:s arbete med frågan sedan starten 1996 och de har också finansierat de flesta av experterna inom ICNIRP som fastställt de otillräckliga och föråldrade gränsvärden som rekommenderas i Sverige och som är 100 gånger högre än de som sedan 50 år gällt i Ryssland exempelvis. Gällande Strålsäkerhetsmyndighetens arbete så är det också kännetecknat av att myndigheten levererar det budskap som gynnar industrin och som är osant och falskt och brister i saklighet och opartiskhet. Myndighetens experter har till en majoritet finansiella bindningar till industrin och expertgruppen saknar representanter från den kritiska och oberoende delen av forskarvärlden.

 

Källa: https://takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5g-safety/?fbclid=IwAR3herY7KmaM5o9nqUGpnBCphdmo3X8u30JfnoMIVugKaOL6gWicKzTDre4