Fullt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller

Strålskyddsstiftelsen redovisar två helt nya forskningsöversikter som bevisar att strålning från trådlös teknik är skadlig. 144 forskningsrapporter visar skadliga effekter på nervsystemet och 74 visar DNA-skador. Skadeeffekterna är visade vid nivåer som barn exponeras för dagligen i vardagen.

shutterstock_pojkehuvudvarkTvå nya forskningssammanställningar bevisar än en gång att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadligt för levande celler. Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

Studier oxidativ stress

Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forskningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter, som i januari 2013 lämnade en omfattande forskningssammanställning som drog slutsatsen att beläggen för skadliga effekter ökat under senare år, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i januari 2013.

Den nya uppdaterade sammanställningen visar att en överväldigande majoritet, eller mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

Det innebär att 92,5% av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.

Sammanställningen av all tillgänglig forskning presenterades nyligen av en internationell forskargrupp under ledning av Igor Yakymenko vid Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology i Kiev, Ukraina. De skadliga effekterna på celler har setts vid nivåer som är långt under de gränsvärden som gäller för mobilstrålning i de flesta länder, inklusive i Sverige, och som rekommenderats av den industrinära organisationen ICNIRP. Redan vid 1 mW/m2 har oxidativ stress observerats.

Strålskyddsstiftelsen noterar att gällande gränsvärde i Sverige är mellan 4 500 och 10 000 gånger högre än de nivåer som visats orsaka skador på cellnivå och att svenska barn i dag exponeras i hemmet och i skolan för betydligt högre nivåer då de använder läsplattor eller datorer som kopplas upp trådlöst mot internet. En läsplatta som kopplas upp trådlöst avger lika hög strålning som en mobiltelefon.

Oxidativ stress anses kunna orsaka en lång rad olika sjukdomar, bland dem cancer och Alzheimers. Det är också en bakomliggande orsak till DNA-skador.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att båda dessa sammanställningar bevisar att mobilstrålning och lågfrekventa fält skadar mänskliga celler inklusive hjärnceller. Dessa effekter kan leda till att cancer, demenssjukdomar och en lång rad andra sjukdomar och ohälsosymtom kan uppstå. Dessutom bevisar de att gällande gränsvärden är helt otillräckliga för att skydda oss mot strålningens skadeffekter.

Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade ”termiska effekter”. Gränsvärdet utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering, dvs över 6 minuter då strålningen är något mindre intensiv. De nu tillgängliga sammanställningarna gäller effekter som visats vid lägre så kallade ”icke-termiska” nivåer som gränsvärdet inte alltså inte skyddar mot. Mer information om gränsvärdet finns på Strålskyddsstiftelsens webbplats.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar liksom Bioinitativgruppen och Salzburg Health Department att gränsvärdet för mobilstrålning borde sänkas 3-10 miljoner gånger till 1-3 µW/m2. Trådlös teknik bör förbjudas i skolan och förskolan. Vidare bör mobiltelefoner och läsplattor förses med varningstexter och barn bör aldrig använda mobiler eller trådlöst uppkopplade datorer eller läsplattor.

Källor:

Yakymenko et al.: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells; 29 mars 2014; Oxid Antioxid Med Sci 2014; 3(1):1-3

Bioiniative Working Group: New Studies Show Health Risks from Wireless Tech, 11 april 2014; http://www.bioinitiative.org/new-studies-show-health-risks-from-wireless-tech/

Presskontakt

Mona Nilsson, ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Pressmeddelande 2014-04-24 pdfLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend