27 september, 2020

Antons föräldrar vet inte att mobilen kan orsaka hjärntumör

Anton flyer

Antons föräldrar har fått höra att mobilen är säker. Om de fått veta sanningen hade de skyddat honom. Mobilstrålning ökar risken för aggressiv hjärntumör och andra sjukdomar. Barnen är allra känsligast.
Människor måste få korrekt information om riskerna. De måste få läsa mer om riskerna och hur de kan minskas i broschyren Uppkopplade barn eller på vår webbplats under risker och råd.
Hjälp oss att sprida budskapet genom att finansiera och distribuera flygbladet Anton (storlek A5). Skänk 300 kr och få 500 st flygblad, skänk 200 kr och få 300 st, eller skänk 100 kr och få 100 st på stiftelsens bankgiro 814-8504.
Sänd ett meddelande till info@stralskyddsstiftelsen.se och berätta hur mycket du skänkt och hur många broschyrer eller flyers du önskar få. Glöm inte att ange postadress och telefonnummer.
Om du inte vill distribuera information kan du enbart hjälpa oss finansiellt. Stöd Strålskyddsstiftelsens arbete genom att bli månadsgivare eller ge en gåva.