24 oktober, 2020

Flygblad om 5G

Två olika flyers i A5-format. Du kan endera skriva ut själv

(pdf- Varförr vill över….)

(pdf 5G – 5 Fakta som du bör ….)

eller få ett större antal för spridning till din adress. Du bidrar till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504.

150 st vid donation 120:-
250 st vid donation 200:-
500 st vid donation 300:-

Beställ genom att skicka mail till oss: info@stralskyddsstiftelsen.se

Uppge adress och önskat antal.