24 oktober, 2020

Flygblad om hälsorisker med mobilbasstationer

Utsikt från ditt fönster?

Flygblad i A5-format. Du kan endera skriva ut själv (pdf)

eller få ett större antal för spridning genom att bidra till kostnad för tryck och porto genom att donera till Strålskyddsstiftelsens bankgiro 814-8504:

120 st vid donation 100:-

250 st vid donation 150:-

450 st vid donation 250:-

Beställ  via info@stralskyddsstiftelsen.se