Förlängda testtillstånd för 5G från PTS

Post- och Telestyrelsen har nyligen förlängt tiden för testtillstånd för 5G på 26500-27500 MHz till den 30 juni 2023. Dessutom har testtillstånd för 5G-tester i frekvensområdet 3,5 GHz förlängts till den 30 september 2020. Detta meddelar PTS på sin webbsida. Inga kontroller görs av ansvariga myndigheter om skador på människor och djur- och växtliv uppstår pga testerna. Det saknas helt forskning som visar att den kraftigt ökande strålningen från 5G inte leder till de allvarliga konsekvenser som många forskare och läkare varnar för.

Det finns dessutom redan utfärdade tillstånd från PTS som kan användas för tester av 5G. Exempel på detta är Hi3Gs tester av 5G i 2,6 GHz-bandet i Enskede, Stockholm.

PTS skriver: ”De flesta blocktillstånd är teknik- och tjänsteneutrala det vill säga. PTS har inte angett vilken teknik, exempelvis 3G, 4G eller 5G, som ska användas i tillståndet.”

Strålskyddsstiftelsen har tidigare publicerat en lista över de platser där PTS i maj 2019 hade tilldelat tillstånd. Vi har även rapporterat om att PTS gett tillstånd för frekvenser som kan användas för 5G till fyra bolag:

”Det finns tillstånd utfärdade som skulle kunna rymma vissa tester för 5G, eftersom 5G är ett vitt begrepp. Dessa tillstånd är sk teknik- och tjänsteneutrala. PTS vet inte om dessa tillstånd används för tester och alltså inte heller var de i så fall utförs. Tillståndshavare som har sådana tillstånd att det skulle vara möjligt med begränsade tester för 5G är

Borderlight AB

HI3GAccess AB

Net4mobility HB

Telia Sverige AB”

5G-tillstånd

I detta dokument finns den nya listan över 5G-tillstånd från PTS gällande till den 30 september 2020  (källa).

I ett beslut från december 2015 har PTS därutöver i föreskrifter meddelat undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Undantaget gäller många frekvenser.

Bland de många frekvenser som är undantagna tillstånd givet vissa angivna förutsättningar per angiven frekvens, finns:

(§ 192) 57–66 GHz: Fasta radiosändare. Högsta effekt: 25 dBW e.i.r.p.

(§ 193) 57–66 GHz: Radiosändare för dataöverföring. Högsta effekt: 40 dBm e.i.r.p. Undantaget gäller inte för fasta installationer utomhus.

(§ 194) 61,0–61,5 GHz: Radiosändare för ospecificerat tillämpningsområde. Högsta effekt: 100 mW e.i.r.p.

(§ 195) 63–64 GHz: Radiosändare för system för kommunikation fordon-till-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon. Högsta effekt: 40 dBm e.i.r.p.

60 GHz och syreabsorption

I en artikel från 2001 redovisas att vid frekvensen 60 GHz absorberas 98% av energin av syret i luften (se figur 1)”At the millimeter wave frequency of 60GHz, the absorption is very high, with 98 percent of the transmitted energy absorbed by atmospheric oxygen. While oxygen absorption at 60GHz severely limits range, it also eliminates interference between same frequency terminals”

Det har diskuterats hur detta samband påverkar bland annat syreupptag i människor och andra levande varelser.

Läs mer om 5G på vår Temasida om 5GLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend