26 april, 2019

SR:s program Bota mig! grovt vilseledande och vinklat

I SR:s program Bota mig! i P1 påstås att Strålskyddsstiftelsen skulle lämnat felaktig information om en studies resultat. I strid med SR:s sändningsregler fick inte Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen kommentera kritiken.  Reportern Simon Magnusson undanhöll lyssnarna fakta om att studien visar förhöjd risk för sköldkörtelcancer samt att Strålskyddsstiftelsens artikel bygger på att två ledande experter på området drar slutsatsen att studien visar förhöjd risk för sköldkörtelcancer.

Strålskyddsstiftelsens artikel publicerades i november 2018 och redovisade resultatet av den första studien som hittills studerat samband mellan mobilanvändning och sköldkörtelcancer.

Trots att studien sannolikt undervärderar risken eftersom DECT-telefonanvändare betraktats som oexponerade, ses genomgående förhöjd risk (+58%) för sköldkörtelcancer bland de som använt mobiltelefon allra mest, i denna studie mer än sammanlagt 13 140 timmar (OR: 1.58, 95% CI: 0.98 – 2.54). Detta är en stor samlad användning som innebär i snitt motsvarande 2 timmars användning om dagen i 20 år eller 4 timmar om dagen i tio år.

Strålskyddsstiftelsen byggde sin slutsats på två ledande experters bedömning av resultaten vilket redovisades i artikeln men som alltså Simon Magnusson i programmet Bota mig! som du kan lyssna på här, undvek att rapportera för lyssnarna, vilket strider på ett flagrant sätt mot kravet på saklighet i SR:s sändningsregler:

“Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas”

Här följer vad Dr Joel Moscowitz och Dr Lennart Hardell sade i artikeln:

“Dr Joel Moscowitz, direktör vid School of Public Health, Berkeley, USA konstaterar i en kommentar att studien visar att män som använt mobilen i över 15 år har fördubblad risk för sköldkörtelcancer och kvinnor som använt mobiltelefon i över 2 timmar om dagen har 52% ökad risk.”

“Lennart Hardell, cancerläkare och med lång erfarenhet från epidemiologisk forskning om cancerrisker med mobiltelefoner och sladdlösa telefoner (DECT) säger att studien visar att mobiltelefoner är en riskfaktor för sköldkörtelcancer.”

Programmet var dessutom på flera andra punkter grovt vilseledande och vinklat till förmån för de stora telekombolagen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Mona Nilsson intervjuades i sammanlagt 90 minuter inför programmet men endast två minuter sändes och hennes redogörelse för vad forskningen visar och vilka hälsoriskerna är sändes aldrig. Inte heller hennes redovisning att Världshälsoorganisationens arbete med denna fråga finansierats av telekomindustrin under många år, som exempel på hur industrin utövar inflytande över myndigheters ställningstaganden.

Strålskyddsstiftelsen återkommer med en längre kommentar till programmet inom de närmsta dagarna

Vi kommenterar då även en rad andra felaktiga påståenden från Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion, Torsten Augustsson, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten samt Simon Magnusson reporter SR. SR uppger fortfarande den 16 mars 2019 felaktigt på sin webbplats att Strålsäkerhetsmyndigheten skulle heta Strålskyddsmyndigheten trots att vi för fem dagar sedan i mail till redaktionen pekat på felet. Denna felaktiga uppfattning om vad myndigheten skulle heta kan ha bidragit till reportern Simon Magnussons förvillande påstående i programmet att Strålskyddsstiftelsen skulle ha ett “myndighetsliknande namn”.

Mobilstrålningsrisker en “kontroversiell fråga”

Frågan om hälsorisker med mobilstrålning är tveklöst en fråga som kan kallas “kontroversiell” där forskarvärlden och myndighetsvärlden är djupt delad gällande hälsoriskerna. Vår hittillsvarande redovisning av forskarvärldens ståndpunkt, exempelvis 5G Appeal och EMF Scientist appeal är exempel på det. Frågan är av mycket stor betydelse för enorma ekonomiska intressen vilket till stor del kan förklara den djupa klyftan.

Vi kan konstatera att programmet bröt mot SR:s sändningsregler som lyder:

  • Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.
  • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.
  • Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att detta program inte tjänar folkets intresse. Det är inte Public Service. Detta program tjänar tvärtom makten, dvs myndigheterna och de stora telekombolagen. Det innebär att det är Power Service.

 

%d bloggare gillar detta:
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →