SR förtalade Strålskyddsstiftelsen inför seminarium

SR P4 Jönköping gjorde en smutskastningsattack på Strålskyddsstiftelsen inför ett seminarium om hälsorisker med trådlös teknik. SR ringde upp lokalansvarig och ifrågasatte att Strålskyddsstiftelsen fick delta. SR har ännu idag inte låtit Strålskyddsstiftelsen bemöta de felaktiga påståendena.

Den 18 april 2023 var Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen inbjuden att tala på ett seminarium som arrangerats av Elöverkänsligas Förening i Jönköping tillsammans med forskaren och läkaren Lennart Hardell.

Med anledning av detta gör SR P4 Radio Jönköping, ett par timmar före seminariet, en veritabel smutskastningsattack på Strålskyddsstiftelsen.

SR:s journalist Sanna Hermansson ringer i sändningen P4 Efter 15 den 18 april upp ansvarige för seminarielokalen. Med felaktiga påståenden, som att SSM skulle ”varnat för” att Strålskyddsstiftelsen ”sprider falsk information”, ”går emot vetenskap och så där” och ”bedriver skrämselpropaganda” ifrågasätter hon att att Strålskyddsstiftelsen får informera vid seminariet:

”har ni inget ansvar för vad som sägs och sprids i era lokaler”?

Mona Nilsson gavs ingen möjlighet att bemöta påståendena i sändningen. I stället  hade SR P4 Jönköping bjudit in den unge och relativt oerfarne Karl Herlin från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM – för att diskutera Strålskyddsstiftelsen.

Ur SR:s sändningsregler:

”Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program”

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

”Betyder det då att de sprider falsk information”?

P4 Jönköpings journalist Sanna Hermansson inledde med att beskriva Strålskyddsstiftelsen som ”den kritiserade lobbyorganisationen Strålskyddsstiftelsen”.

Hon ställde därpå frågan till Karl Herlin:

”Du berätta Karl, vad är det här för en organisation, Strålskyddsstiftelsen alltså?”.

Karl Herlin svarade korrekt att Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse. För vad och för vems räkning Strålskyddsstiftelsen skulle bedriva lobbying framkom inte i inslaget och inte heller hur denna lobbying skulle bedrivas, inte heller vilka som kritiserat Strålskyddsstiftelsen och om kritiken var korrekt. Men förmodligen hade det inte låtit tillräckligt negativt, utan snarast positivt, om Sanna Hermansson korrekt berättat att Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som verkar för att människor och miljö ska skyddas mot skadliga effekter av strålning med stöd av vetenskaplig forskning och forskares bedömningar.

Därpå ställer Sanna Hermansson frågan:

Du, varför är de så kritiserade då, Strålskyddsstiftelsen?” fortsatt utan att beskriva vem/vilka som kritiserat och vad kritiken skulle bestå i.

Karl Herlin från SSM svarade diplomatiskt och korrekt att  det får man prata med deras kritiker direkt om och fortsatte att förklara att SSM inte delar Strålskyddsstiftelsens bedömning: ”utan våran bedömning är att det inte finns några vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält, under gällande referensvärden.”

Sanna Hermansson förvandlade då ett svar om att SSM inte delar Strålskyddsstiftelsens bedömning till att Strålskyddsstiftelsen skulle sprida falsk information i en ledande fråga:

Betyder det då att de sprider falsk information, eller vad menar du?”

Karl Herlin: Ja det, det som de sprider med att det finns så att säga påvisade hälsorisker under gällande referensvärden det är inte någonting som vi har sett i våran samlade bedömning av den litteratur som finns.”

Myndigheten – ett Orwellskt sanningsministerium?

Myndigheten förvandlades raskt av SR P4 till ett Orwellskt sanningsministerium. De som inte håller med om myndighetens ”bedömning” sprider enligt Sanna Hermansson automatiskt ”falsk information” oavsett om informationen är korrekt.

Påståendet om ”falsk information” underbyggs inte heller av något exempel i övrigt på att Strålskyddsstiftelsens information skulle vara falsk.

I ett samtal med Karl Herlin fredagen den 23 april bekräftar Herlin till Mona Nilsson att han inte ”explicit” sade att Strålskyddsstiftelsen sprider falsk information och att han känner till att Strålskyddsstiftelsen bland annat lutar sig mot EMF Scientist Appeal, Bioinitiative Report och 5G Appeal, EMF Scientist Appeal är undertecknad av 258 vetenskapsmän och 5G Appeal av 430. Herlin anser dock att Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning att det inte finns några säkerställda hälsorisker under gällande referensvärden är korrekt.

Huvudanledningen till att Strålskyddsstiftelsen bildades 2012 var”svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.” Detta att SSM inte delar Strålskyddsstiftelsens bedömning är att slå in öppna dörrar. Det omvända gäller också.  Men SR P4 och Sanna Hermansson var ointresserade av en saklig och opartisk beskrivning, utan valde att bygga inslaget på smutskastning och ryktesspridning utan saklig grund.

SR motsätter sig informationsfrihet

En stund efter intevjun med Karl Herlin ringer Sanna Hermansson i sändningen P4 Efter 15 den 18 april upp ansvarige för seminarielokalen.

Nedan återges de påståenden som Sanna Hermansson gjorde i samtalet med den lokalansvarige, utan att dessförinnan ha låtit Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen bemöta påståendena:

”… Amen Strålsäkerhetsmyndigheten som jag snackade här med tidigare, de varnar för att organisationen Strålskyddsstiftelsen, som låter nästan likadant ju, sprider falsk information. I kväll håller de ett öppet seminarium om hälsofarlig mobilnätstrålning på länssjukhuset  Ryhov, i Jönköping. Strålsäkerhetsmyndigheten då, menar att organisationen sprider påståenden som saknar vetenskaplig grund. Helena Ågren är med nu, verksamhetschef område sjukhusstöd som också ansvarar för de här allmänna konferensrummen som används. Hur kommer det sig att ni låter den här organisationen ha ett öppet seminarium, i Länssjukhusets och regionens lokaler? ….  men det här är ett öppet seminarium, helt gratis för allmänheten, det görs reklam för det, vem som helst kan gå dit – har ni inget ansvar då för vad som sägs och sprids i era lokaler?….Hur tänker du själv, när du hör att den här organisationen kritiseras för, ja till exempel bedriva skrämselpropaganda, och att de går emot vetenskap och så där, att det hålls ett öppet seminarium nu i kväll?”

Rättade falskt påstående om falsk information

SR gjorde även en nedkortad version av Sanna Hermanssons vinklade intervju med Karl Herlin och och den lokalansvarige vid Ryhovs sjukhus. Den läggs tillsammans med en nyhetsartikel som publiceras på SR Nyheters webbsida den 18 april kl 18:32 – samtidigt som Mona Nilsson talar på seminariet. Detta fortsatt utan att ha låtit Mona Nilsson bemöta de förtalande påståendena.

Efter att Mona Nilsson kontaktat nyhetschefen Peter Olsson vid SR P4 Radio Jönköping tre dagar senare, fredagen den 23 april, ändrar SR i texten och medger att Strålsäkerhetsmyndighetens representant aldrig uttryckligen sa att Strålskyddsstiftelsen sprider falsk information:

Tidigare skrev vi att Strålsäkerhetsmyndigheten menade att stiftelsen sprider falsk information, något de aldrig ordagrant sa till P4 Jönköping”

Peter Olsson meddelade också att Sanna Hermansson skulle ringa upp Mona Nilsson för en intervju på måndagen den 23 april för att få ge Strålskyddsstiftelsens svar på påståendena. Men intervjun sänds aldrig och läggs inte upp på SR:s webbsida. Du kan lyssna på den här.

Nedan skärmdump av den artikel som SR först publicerade med det felaktiga påståendet om ”falsk information” och att Strålskyddsstiftelsen ”håller seminarium”.

Nedan den tre dagar senare (21 april) korrigerade artikeln. Nu först har SR förstått att Strålskyddsstiftelsen inte höll i seminariet:

Så här gick det till – tidslinje

  1.  Strålskyddsstiftelsen ska tala tillsammans med Lennart Hardell på ett seminarium ordnat av Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län. Annonser för föredraget har förekommit i dagspress flera veckor tidigare. Journalisterna på P4 har fått för sig att Strålskyddsstiftelsen ”sprider falsk information”, ”saknar vetenskaplig grund”, är ”hårt kritiserad”, är ”en lobbyorganisation”, ”sprider skrämselpropaganda” och därför bör angripas för att de ”får hålla seminarium” i Länssjukhusets lokaler.
  2. I stället för att kontakta Strålskyddsstiftelsen för att ställa frågor Strålskyddsstiftelsens information och det underlag vi har, kontaktar SR Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, under förmiddagen den 18 april. Man bokar in Karl Herlin (ny ung tjänsteman på SSM) för en intervju under den felaktiga föreställningen att Strålskyddsstiftelsen ”håller seminarium”. Intervjun sänds kl 15.30.
  3. SR försöker få kontakt med Strålskyddsstiftelsen först en timma före sändning (14.00)  – flera timmar efter kontakten med SSM.  Mona Nilsson är då på väg till Jönköping eftersom hon ska vara på plats kl 16.00 och därför inte nåbar.
  4. Vinklingen från SR:s journalist Sanna Hermansson är extremt negativ samtidigt som SSM behandlas som ett sanningsministerium.
  5. SR-journalisten kontaktar efter intervjun med Karl Herlin lokalansvarig  i vad som framstår som ett försök att förmå denne att backa från  Strålskyddsstiftelsens deltagande på seminariet.
  6. Dagen efter seminariet kontaktar Mona Nilsson Sanna Hermansson om påståendet att Strålskyddsstiftelsen skulle sprida falsk information. Sanna Hermansson svarar att det inte kan bli fråga om en uppföljande intervju den dagen.
  7. Mona Nilsson kontaktar nyhetschefen Peter Olsson fredagen den 21 april och förklarar felen som SR gjort.
  8. Peter Olsson ringer tillbaka kort därpå och meddelar att Sanna Hermansson ska ringa Mona Nilsson på måndag för en uppföljande intervju där Strålskyddsstiftelsen ska få bemöta anklagelserna. På eftermiddagen korrigerar SR texten i artikeln som ligger på SR nyheter och tar bort påståendet att Strålskyddsstiftelsen skulle sprida falsk information.
  9. Sanna Hermansson ringer måndagen den 24 april för en intervju som varar i 10 minuter. Detta leder inte till något nytt inslag och inte till någon ny artikel eller ens komplettering av den befintliga textartikeln som ligger på SR:s webbsida sedan den 18 april. Endast en mening från Mona Nilsson läggs in i kortversionen av ljudfilen som ligger tillsammans med den publicerade nyhetsartikeln den 18 april, utan att det anges att ljudfilen kompletterats den 24 april med kommentar från Mona Nilsson. Kommentaren som klipps in i ljudfilen gäller inte de förtalande påståendena om Strålskyddsstiftelsen utan handlar endast om att Strålsäkerhetsmyndighetens experter är jäviga
  10. Strålskyddsstiftelsen har därför idag publicerat hela intervjun på You Tube.

Beställningsjobb?

SR P4 agerade agerat tvärtemot det som man påstår sig göra: Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

De lät inte den kritiserade parten försvara sig i samma program vilket bryter mot sändningsreglerna. Sanna Hermansson gjorde klart felaktiga påståenden om att Strålskyddsstiftelsen skulle sakna vetenskaplig grund, vara en lobbyorganisation och sprida falsk information.

Inslaget luktar beställningsjobb från de parter som tjänar på smutskastningen och de som tjänar på Strålsäkerhetsmyndighetens påståenden om att inga risker finns med strålning från 5G och trådlös teknik i allmänhet. SR har i praktiken blivit en okritisk megafon för de ekonomiska och offentliga intressen som man hävdar att man skulle förhålla sig oberoende från.

Den förre presidenten John F. Kennedy konstaterade:

“A nation that is afraid to let its people judge truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.”

Källor:

https://sverigesradio.se/artikel/omdebatterad-organisation-haller-seminarium-i-regionens-lokaler

https://sverigesradio.se/avsnitt/2143700

Vid 23:55 intervjuas Karl Herlin på Strålsäkerhetsmyndigheten och vid 45:40 bearbetar SR:s Sanna Hermansson Helena Ågren ansvarig för uthyrning av seminarielokalen.

SR:s sändningsregler:

”Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program”

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend