Hälsomyndighet hemlighöll råd om försiktighet med mobiler

Kaliforniens hälsomyndighet hemlighöll ett informationsblad som myndighetens tjänstemän utarbetat gällande hälsorisker med mobiltelefoner och råd om hur de kan minskas i flera år. Råden är till stora delar samma som Strålskyddsstiftelsens. Hemlighållandet försvarades med att de kunde skapa ”kaos och förvirring bland allmänheten”.

Först sju år efter att ett kortfattat informationsblad om hälsorisker med mobilanvändning och rekommendationer för att minska dem färdigställts, har råden från Kaliforniens hälsomyndighet (California Department of Public Health) offentliggjorts. De offentliggjordes dessutom först  på grund av att en domstol tvingat myndigheten att offentliggöra informationsbladet avsett för allmänheten.  Domstolsbeslutet kom i sin tur till stånd efter att professor Joel Moskowitz, direktör för ”Center for Family and Community Health vid UC Berkeley’s School of Public Health” gått till domstolen och klagat på hemlighållandet.

Skulle skapa ”kaos och förvirring”

Moscowitz säger att Kaliforniens hälsomyndighet försvarar hemlighållandet med att informationen skulle skapa ”kaos och förvirring” bland allmänheten. Dock misstänker han att orsaken i själva verket är påtryckningar från den inflytelserika telekommunikationsindustrin som i många andra ärenden kraftfullt motarbetat information om hälsorisker och försiktighetsrekommendationer. Telekomindustrin har tidigare dragit både San Fransisco och Berkeley inför domstol och på så sätt lyckats stoppa säkerhetsinformation till allmänheten om hälsorisker.

Rekommendationerna ska ha färdigställts år 2010. Domaren konstaterade att det var ett dokument som färdigställts avsett för att delges allmänheten men som myndigheten valt att hemlighålla. Domaren konstaterade och att allmänintresset att få del av hälsoriskerna med mobiler övervägde risken att allmänheten skulle få panik.

Förhöjd risk för hjärntumör

I dokumentet som nu släppts konstateras att flera vetenskapliga undersökningar under senare år visat att det finns en koppling mellan risk för hjärncancer och mobilanvändning och att de flesta tumörer observerats vid samma sida som mobilen använts. Vidare konstateras att några undersökningar visat koppling mellan mobiler och fertilitetsproblem.

Vidare skriver man
”Vad är EMF? EMF är en sorts strålning//…//Mobiltelefoner avger relativt låg strålning, något mindre än mikrovågsugnar men eftersom de används ofta och bärs inpå huvudet och kroppen, kan de påverka närliggande celler och vävnader.”

”Håll samtalen korta, förvara inte mobilen inpå kroppen”

Myndigheten ger i dokumentet rekommendationer  för att minska hälsoriskerna, som till stora delar liknar Strålskyddsstiftelsens, bland annat:
– Använd högtalarfunktionen
– Håll samtalen korta
– Håll ut mobilen från kroppen vid samtal
– Sänd textmeddelanden
– Använd fast telefon eller högtalarfunktion för längre samtal
– Förvara inte mobilen inpå kroppen. Även mobil som är påslagen avger strålning även när den inte används aktivt. Sov inte med mobilen nära dig eller förvara den i en ficka om den inte är avstängd.

”Barn är känsligare”

Gällande de särskilda riskerna för barn konstaterar myndigheten i det nu släppta dokumentet:
”Strålningen (EMF) kan tränga in djupare i ett barns hjärna jämfört med en vuxens. Dessutom utvecklas barnens hjärna genom hela tonårsperioden vilket gör barn känsligare för strålningen (EMF). Av dessa skäl kan föräldrar vilja begränsa sina barns mobilanvändning till textsamtal och enbart viktiga samtal.Gravida kvinnor, barn och tonåringar kan också följa råden för att reducera exponeringen ovan.”
Här är hela det nu släppta dokumentet. (pdf)
Kommentar  Dr Stanton Glantzl Länk

Källor:

SF Gate: State kept secret guidelines on safe cell phone use

CBS SF Bay area: Judge Says California Must Release Papers Discussing Risk Of Cellphone Use

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend