Var fjärde 2 – 3-åring använder surfplatta. Varningstexter behövs

Enligt ny statistik använder var fjärde svenskt barn i åldern 2 till 3 år dagligen en surfplatta uppkopplad mot internet. Information riktad till föräldrar och barn om de allvarliga hälsoriskerna saknas helt. Strålskyddsstiftelsen efterlyser breda informationskampanjer och varningstexter liknande de som finns på cigarettpaketen.

I dag använder var fjärde barn i åldern 2 till 3 år och var tredje barn i åldern 4 till 6 år dagligen surfplatta och internet enligt ny statisk. I skolåldern ökar sedan den dagliga användningen snabbt och är exempelvis 73 procent bland 9-åringar.

Strålar lika mycket som en mobil

En surfplatta sänder ut lika höga nivåer av mikrovågsstrålning som en mobiltelefon då den kopplas upp mot internet. Sådan strålning är sedan 2011 är klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2b av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut. Ledande experter anser dock att klassningen borde skärpas till klass 1, cancerogen för människor, samma klass som asbest och dioxin. Upprepade undersökningar har visat förhöjd cancerrisk hos människor samt cancerogena effekter på cellnivå.

Enligt exempelvis en av de största tillverkarna, Apples, egen information kan en surfplatta ge ifrån sig 1,2 W/kg mikrovågsstrålning vid uppkoppling mot 3G eller WiFi. Det är långt över de nivåer, 0,05W/kg vid vilka forskare från Wiens Universitet sett skador på DNA av just 3G-strålning på cellnivå.

Kan orsaka cancer

Vid användning avger en surfplatta eller läsplatta eller bärbar dator även alltid relativt höga nivåer av lågfrekvent strålning då den hålls nära kroppen, också cancerklassad av IARC. Forskningen har visat att lågfrekvent strålning bland annat ökar risken för barnleukemi och annan cancer.

Ett litet barn är extra känsligt för alla cancerogena faktorer. Ett barns hjärna utvecklas mycket de första åren och är därför särskilt känslig för skadlig påverkan av strålningen. Det gäller även det växande fostret då en gravid kvinna använder trådlös teknik. Forskare vid Yale University i USA har rapporterat att möss som exponerats för mobilstrålning under fostertiden får bestående hjärnskador, försämrat minne och ADHD-liknande symtom. 248 undersökningar har visat skadliga effekter på hjärnans celler av exponering för mikrovågsstrålning eller lågfrekventa fält, enligt de senaste årens mest omfattande forskningssammanställning från internationella experter på området.

Europarådet: Informera brett om riskerna!

År 2011 rekommenderade Europarådet medlemsländerna inklusive Sverige att införa breda informationskampanjer om hälsoriskerna med trådlös teknik särskilt med fokus på barnen. Strålskyddsstiftelsen, som baserar sitt informationsarbete på Europarådets rekommendation, har sedan starten 2012 i sitt arbete betonat de särskilda riskerna för barnen:

– Det är ett allvarligt svek mot barnen och deras föräldrar att utelämna information om kända vetenskapligt visade hälsorisker, konstaterar Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen och efterlyser breda statliga informationssatsningar om hälsoriskerna och skärpt lagstiftning.

– Det är dags att betrakta mobiltelefoner och surfplattor på samma sätt som tobak, dvs det behövs varningstexter, informationskampanjer och förbud för marknadsföring och försäljning riktad till de yngre åldrarna, säger Mona Nilsson. Tekniken bör förbjudas på förskolor och i skolor eftersom barnen måste kunna få gå till skolan utan att utsättas för allvarliga hälsorisker – helt i onödan.

Mobilen_kan_hjarntumor

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram förslag på hur varningstexter kan utformas som finns r (mobiler/trådlös teknik) eller här (surfplatta) för nedladdning och distribution.

Strålskyddsstiftelsens föreslår följande åtgärder för att bättre skydda barnen:

  1. Lag om varningstexter på mobiler, surfplattor och läsplattor liknande de som finns på cigarettpaketen
  2. Förbud för marknadsföring och reklam för surfplattor och mobiler riktade till barn under 12 år.
  3. Breda informationssatsningar till allmänheten om de allvarliga hälsoriskerna med långvarig exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, särskilt riskerna för barn och ofödda foster.
  4. Förbud för användning av trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer på förskolor och i skolor. Många barn och lärare mår redan i dag dåligt och får svåra symtom pga strålningen från trådlös teknik i skolan.

 

Mer läsning/källor

Strålskyddsstiftelsen faktablad: Risk för hjärntumör och tumör i huvudområdet av mobiltelefon och trådlös telefon https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/risk_tumor_huvud_201406.pdf

[1] http://www.soi2014.se/barn-och-ungdomar/stort-genomslag-for-surfplattor/

[2] Apple Ipad manual: http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1606/en_US/ipad_wificellular_important_product_info.pdf

[3] Schwartz et al. Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18278508

[4] Bellieni et al.: Exposure to electromagnetic fields from laptop use of a “laptop” computer” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315933?dopt=Abstract

[5] Se exempelvis denna videointervju med Martin Bland, känd expert på hälsorisker med elektromagnetisk strålning. http://vimeo.com/71864167

[6] Aldad et al.: Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 mhz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor+cell+phone+mice samt ADHD symptoms seen in mice exposed to cell phone radiation – Hugh Taylor, MD, Yale University http://vimeo.com/73806192

[7] Strålskyddsstiftelsen: Fullt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller; https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/04/fullt-bevisat-att-mobilstralning-skadar-hjarnceller/Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend