Cypern skyddar barnen bättre än Sverige mot strålning

video från Cyperns nationella miljö- och barnhälsokommitté

Cyperns skolminister förbjuder trådlösa nätverk i förskolan samt stoppar installation av nya trådlösa nätverk i grundskolan för att skydda barnen mot hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen från tekniken. Cypern är därmed i dag betydligt bättre än Sverige på att skydda barnen mot kända hälsorisker med strålning från trådlös teknik.  En riksdagsmotion om en strålningsfri skola i Sverige har lämnats in till riksdagen hösten 2016.

Cyperns skolminster har beslutat att barns exponering för strålning från trådlös teknik måste minska i grundskolan och i förskolan. I ett dekret utfärdat den 31 januari 2017 med beteckningen ”brådskande” informerades alla ansvariga för förskolor och grundskolor i Cypern att WiFi ska tas bort i alla förskolor och all ytterligare utbyggnad av WiFi i grundskolan stoppas:

”Vi har fattat beslutet att eliminera och minimera barns exponering för strålning från trådlös teknik i skolorna”.

Skolan måste ha föräldrars godkännande

Skoldepartementet uppger att fast internetuppkoppling redan finns tillgänglig i alla klassrum om det behövs för undervisningen. Trådlös teknik ska endast användas inom de administrativa avdelningarna och helst inte i klassrummen.

Om man måste använda trådlös teknik i klassrummen måste nödvändiga åtgärder för att skydda barnen vidtas. De trådlösa accesspunkterna ska inaktiveras när de inte används i undervisningssyfte.

Dessutom måste skolan få föräldrars godkännande i förväg för att få använda trådlös teknik i undervisning. Skolledare måste sända ett brev till föräldrarna i vilket de informeras om anledningen till att WiFi används och precisera under hur lång tid.

Kampanj som informerar om hälsoriskerna för barn

I Cypern har organisationen Cyperns nationella miljö- och barnhälsokommitté (The Cyprus National Committee on Environment and Child Health) sedan flera år bedrivit en kampanj för att informera om de särskilda hälsoriskerna för barn, precis som Strålskyddsstiftelsen i Sverige som gett ut den uppskattade och uppmärksammade broschyren ”Uppkopplade barn”. Strålskyddsstiftelsen uppmanar också till att skolan och förskolan vara fri från strålning från trådlös teknik: ”En strålningsfri skola”.

Motion till riksdagen om strålningsfri skola

I Sverige inlämnades under hösten 2016 en motion om att skolor och förskolor i Sverige ska vara strålningsfria, dvs utan trådlösa nätverk. Motionen pekar på att Europarådet år 2011 rekommenderade medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolan, att 220 vetenskapsmän varnar för hälsorisker med strålningen från tekniken samt att en fransk myndighetsrapport, ANSES  2016, konstaterar att barns minne, koncentration samt psykiska hälsa riskerar att försämras av den trådlösa tekniken.

Frankrike, Israel och Europarådet

Frankrike har också vidtagit åtgärder för att skydda barn i förskolan och grundskolan mot riskerna med strålning från trådlös teknik. I den franska skollagen rekommenderas att fasta nätverk prioriteras och det är ny lagstiftning förbjudet att använda trådlösa nätverk på daghem för barn under 3 år. I förskolor och i skolor ska trådlösa nätverk vara avstängda då de inte aktivt används.

I Israel är det sedan 2013 förbjudet med trådlösa nätverk på dagis. I skolor ska fast uppkoppling prioriteras och trådlösa nätverk endast användas då det inte är möjligt att installera fast uppkoppling.

I USA har delstaten Maryland State Children’s Environmental Health and Protection Advisory Council nyligen lämnat en rapport som rekommenderar skoldepartementet att fast internetuppkoppling ska användas hellre än trådlösa nätverk för internetuppkoppling i klassrummen.

År 2011 rekommenderade Europarådet (resolution 1815) medlemsländerna inklusive Sverige hålla allmänhetens exponering så låg som möjligt enligt ALARA-principen. Dessutom rekommenderade man breda informationskampanjer till allmänheten om hälsoriskerna med strålningen. Strålskyddsstiftelsen har Europarådets rekommendationer som utgångspunkt i sitt arbete.

Källa: Environmental Health Trust, USA samt professor Devra Davis.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend