23 februari, 2020

Omfattande forskning visar att strålning är en hälsorisk och elöverkänslighet är verkligt.

Det pågår för närvarande ett oetiskt mediadrev som häcklar de som får svåra symtom då de exponeras för förhöjda nivåer av elektromagnetisk strålning, exempelvis från kraftledningar, smarta elmätare, mobilmaster, trådlösa datanätverk eller datorer. Det påstås att forskningen inte kunnat visa några samband mellan hälsoeffekter och exponering för strålning. Det är fel. Punkt slut. Det är […]