20 september, 2020

Strålskyddsstiftelsen informerar ansvariga för Umeå 5G

Strålskyddsstiftelsen och Föreningen Vågbrytaren har tillsammans sänt en skrivelse till ansvariga för Umeå 5G. I den beskrivs den ökande mikrovågsstrålningen från 5G samt att 217 forskare och läkare anser att 5G bör stoppas pga allvarliga potentiella folkhälsokonsekvenser. Vidare meddelas att ingen forskning och ingen riskutredning visar att 5G är säkert för hälsan och för miljön.

Dessutom konstaterar Strålskyddsstiftelsen och Föreningen Vågbrytaren att projektet som Umeå 5G själva kallar för alltifrån “testmatta”, “testmiljö och verklighetslabb” för 5G strider mot internationella konventioner, Nürnbergkonventionen, om förbud mot experiment med människor samt mot såväl den svenska regeringsformen och miljöbalken.

Läs skrivelsen till Umeå 5G här.

Länk till Umeå 5G:s webbsida. Umeå är “testmiljö och verklighetslabb” för 5G här

Länk till förteckning över de ansvariga för Umeå 5G här