Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning av mobilstrålning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar att IARC:s cancerklassning av strålning från trådlös teknik som ”möjligen cancerframkallande” betyder motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer. Tväromtolkningen gjordes först av mobilindustrins lobbyorganisation, Mobile Manufacturers Forum som Ericsson sponsrar.

SSM:s tjänsteman Torsten Augustsson, som har en bakgrund inom Ericsson, påstår att ”möjligen cancerframkallande” skulle betyda motsatsen att ”det inte är troligt” att strålningen orsakar cancer samt att det är ”den svagaste misstankegraden”. Påståendet gjordes bland annat i Skolvärlden våren 2014.

Möjligt betyder inte ”inte troligt”

IARC:s bedömningssystem kan liknas vid en trappa med fem steg där högsta cancerklassen är klass 1 ”cancerogen för människor”, därefter två delklasser: klass 2A ”troligen cancerframkallande” och klass 2B ”möjligen cancerframkallande”. Därefter kommer klass 3 ”inte möjligt att bedöma” och så den lägsta klassen klass 4 ”troligen inte cancerframkallande”.

IARC:s klassningssystem

IARC klasser

Ämnen eller faktorer tas upp till bedömning och granskas ingående av IARC med hjälp av externa experter först efter att ämnet eller faktorn redan före granskningen uppfyller kriteriet att det finns misstanke om att ämnet kan orsaka cancer. [1]

Som framgår av tabellen är både 3 och 4 lägre (svagare) klassningar än 2B. Klass 4 som är den lägsta klassningsgraden betyder dessutom det som SSM påstår att klass 2B skulle betyda ”Troligen inte cancerframkallande”.

SSM:s omtolkning av cancerklassningen

SSM IARC tolkning

Den felaktiga tolkningen har upprepats flera gånger av SSM:s företrädare bland annat i kommunikation med allmänheten och journalister.

Gäller all strålning från trådlös teknik

All strålning från trådlös teknik, mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa nätverk och läsplattor, klassades av WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC, år 2011 som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B mot bakgrund av att flera av varandra oberoende undersökningar visat att en i dag vanlig användning av mobiltelefon (från 30 min/dag) ökar risken för aggressiv hjärntumör. I samma klass finns även bly och DDT samt magnetfält från exempelvis kraftledningar.

Bedömningen görs av en större grupp ledande experter på området som granskar vad forskningen på området under en hel vecka. Därefter får experterna rösta om vilken klass de vill att ämnet bör få. För mobilstrålning var i stort sett alla av de närmare 30 experterna ense om att klassa strålningen som ”möjligen cancerframkallande”.

Expert: SSM ger falsk information

Cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus var en av de 30 experter som deltog vid bedömningen och klassningen av mobilstrålning för IARC i maj 2011. Han säger att SSM ger falsk information:

  • Group 2B betyder ju möjligen cancerframkallande. Det är ju precis motsatsen som SSM skriver.

Forskaren Dariusz Leszczynski, fd professor vid finska Strålsäkerhetscentralen, var också en av de experter som deltog i IARC:s bedömning:

  • Att omtolka denna klassning och hävda att det betyder att ett samband mellan cancer och radiovågor inte är troligt är inte korrekt. Det är inte vad IARC:s klassificering innebär.

Mobile Manufacturers Forum först att vantolka

Strålskyddsstiftelsen kan också avslöja att SSM:s bakvända tolkning av IARC:s cancerklassning av mobilstrålning kan ha inspirerats av Ericssons lobbyorganisation MMF. I ett pressmeddelande dagen efter IARC:s beslut att cancerklassa strålningen efter en bedömning av 30 experter den 30 maj 2011 skrev MMF (Mobile Manufacturers Forum) följande:

  • “Efter att ha gått igenom tillgänglig forskning är det viktigaste att IARC har dragit slutsatsen att radiofrekvent strålning (mobilstrålning) varken är definitivt cancerogen eller troligen cancerframkallande för människan.

 

Även företrädare för GSM Association, mobiloperatörernas lobbyorganisation där TeliaSonera är sponsor, påstod att klassningen ”betyder att det är möjligt men inte troligt” att strålningen orsakar cancer. [2]

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen konstaterar att SSM använder tvärtomspråket i samklang med industrin:

  • Det finns många exempel på denna samklang som går ut på att tona ner och förringa visade risker med tekniken. Det här exemplet är bara ett i en lång rad. Det strider mot kravet på saklighet och objektivitet i regeringsformen som alla i offentlig tjänst har att följa.

Omfattande belägg för allvarliga risker

Vår ständigt ökande exponering för strålning kan komma att leda till en folkhälsokatastrof vilket allt fler experter, läkare och forskare specialiserade på området varnar för. Redan i dag ses en kraftig ökning av ohälsa som kan vara strålningsrelaterad, både bland barn och vuxna (bland annat psykisk ohälsa och cancer). Cancerregistrets siffror visar att antalet personer i Sverige som får cancer ökat med 15 000 fall per år mellan år 2000 och 2013.

Strålningen orsakar oxidativ stress, skadar cellers DNA, skadar hjärnceller och påverkar centrala nervsystemet negativt. Tumörtillväxt främjas i djurförsök och risken ökar för aggressiv hjärntumör vid mobilanvändning. Kan samhället verkligen fortsätta blunda för så potentiellt allvarliga konsekvenser?

 

Mer info och referenser:

SSM:s artikel ”Inga belägg för risker med trådlösa nätverk”, Skolvärlden 2014

Strålskyddsstiftelsen: Mobilstrålning orsakar cancer. Tillräckliga belägg för att klassa mobilstrålning i högsta cancerklassen, cancerogen för människor, klass 1. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/10/mobilstralning-orsakar-cancer/

190 experter uppmanar FN och medlemsländerna att bättre skydda människor mot strålningens hälsorisker och att informera allmänheten och läkarkåren om riskerna. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/190-experter-uppmanar-fn-och-who-att-battre-skydda-manniskor-mot-halsorisker-med-stralning-fran-tradlos-teknik/

Metro: Så farlig är strålningen från mobiltelefoner – egentligen (journalisten återger SSM:s påstående om ”svagaste misstankegraden”) http://www.metro.se/nyheter/sa-farlig-ar-stralningen-fran-mobiltelefoner-egentligen/EVHohx!9TCWdJ98wcyWs/

Yakymenko et al. 2015: Oxidative mechaisms of biological activity of low intensity radiofrequency radiation

Yakymenko et al. 2014: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells.

Medical Express 2015: Study suggests clear connection between wireless devices and cancer

Strålskyddsstiftelsen 2015: Strålning från mobiler och surfplattor främjar cancer

Strålskyddsstiftelsen 2014: Fullt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller

Bioinitiative 2012: Sammanställning av 1800 publicerade undersökningar visar många negativa effekter under gällande riktlinjer.

Reuter et al. 2011: Oxidative stress, inflammation and cancer: How are they linked?

Science Daily 2009: Oxidative Stress is Underlying Cause of Huge Number of Genetic Mutations, study finds.

Science Daily 2013: Heavy Cell Phone use linked to oxidative stress.

De Iuliis et al. 2009: Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro

Shimashankara et al. 2015: Effect of Cell Phone Use on Salivary Total Protein, Enzymes and Oxidative Stress Markers in Young Adults: A Pilot Study

Özorak et al. 2013: Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)-induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring

[1] http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/CurrentPreamble.pdf

 

[2] http://www.microwavenews.com/news-center/iarc-cell-phone-radiation-possible-human-carcinogenLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend