25 september, 2020

VD för Microsoft i 16 år vill stoppa 5G

Den tidigare Vd:n för Microsoft i Kanada under 16 år, Frank Clegg, vill att 5G stoppas. Clegg som i dag leder motsvarigheten till Strålskyddsstiftelsen, C4ST i Kanada, begär ett moratorium för 5G eftersom hälso- och miljöeffekter är outredda. 5G är ett gigantiskt experiment och folkhälsan riskerar att försämras. 5G bör därför stoppas enligt svensk lag, konstaterar även Strålskyddsstiftelsen. Kritiken mot 5G-utbyggnaden växer och flera medicinska experter uttrycker också oro för folkets hälsa.

Frank Clegg pekar, liksom Strålskyddsstiftelsen i sin skrivelse till den svenska regeringen och PTS, att 5G-strålningen kommer att adderas till den redan befintliga från 3G, 4G, WiFi mm som redan exponerar oss för höga nivåer av pulserad mikrovågsstrålning.

Argument för moratorium

Några av de argument för moratorium som Clegg och C4ST pekar på i skrivelsen är:

  1. Kraftig ökning av strålning. 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas upp i närheten av hem och skolor eftersom de mycket höga frekvenserna man avser använda har kort räckvidd. Kraftfulla små sändare kommer att sättas upp vid vartannat till vart tionde hus i bostadsområden. Detta adderas alltså till redan befintlig mikrovågsstrålning från redan befintliga master.
  2. Starka belägg för allvarliga hälsoeffekter. Det finns starka vetenskapliga belägg för att den strålning vi redan i dag utsätts för från 3G och 4G har allvarliga negativa hälsokonsekvenser. Det vi redan vet är grund för oro.
  3. Det finns inget som visar att 5G är säkert. Det saknas forskning och utredning av de sammanlagda hälsokonsekvenserna. Vi måste veta innan vi handlar.
  4. Strålningen från all trådlös teknik är klassad som Grupp 2B ”möjligen cancerframkallande” av IARC. (ledande cancerexperter anser att strålningen bör klassas som grupp 1 cancerogen för människan, Strålskyddsstiftelsens kommentar).
  5. Huden mest påverkad. 5G absorberas av huden som är människans största organ. 5G kan komma att påverka hudcancerförekomsten.
  6. Negativa effekter visade i militära applikationer. Ryska, amerikanska och kinesiska försvarsorganisationer har utvecklat vapen som bygger på 5G-liknande frekvenser som har förmåga att orsaka outhärdlig brännande känsla i huden som en form av ”crowd control” och används bland annat av militären i ”Active Denial Systems”. Tekniken bygger på att det mycket höga frekvenserna orsakar uppvärmning och smärta.

Professorer protesterar

Professor Joel Moscowitz direktör vid Center for Family and Community Health School of Public Health ,University of California, sällar sig också till kritikerna av 5G. Han konstaterar att 5G utgör ett massivt experiment med människors hälsa som kan få negativa konsekvenser för folkhälsan.

Professor Beatrice Golomb, professor i medicin vid in School of Medicine, University of California, San Diego, har också publicerat ett öppet brev i vilket hon protesterar mot den motion som ska bana väg för 5G-utbyggnaden i Kalifornien. Hon befarar att många människor kommer att få lida svårt och i onödan som ett direkt resultat av den massiva planerade utbyggnaden.  Professor Golomb skriver:

”Min forskargrupp vid University of California har tagit emot hundratals skrivelser från människor som har utvecklat svåra hälsoproblem pga elektromagnetisk strålning, som uppstått som en direkt följd av införandet av nya tekniker. Andra forskare som jag har kontakt med har också fått ta emot hundratals liknande skrivelser. Detta är med all sannolikhet toppen på isberget och möjligen är hundratusentals drabbade. I takt med att varje ny teknik leder till ökad exponering för elektromagnetisk strålning utvecklar allt fler symptom pga strålningen, i synnerhet eftersom tekniken införs på sådant sätt att människor inte kan undvika den. Detta gäller särskilt för pulserad strålning i mikrovågsområdet.”

Professor Golomb bifogar en lista på 350 vetenskapliga referenser till sin skrivelse.


5G kan befaras försämra det allmänna tillståndet och utbyggnaden bör därför stoppas enligt miljöbalken, kap 2, § 10, konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen: 5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa. Länk

Hjärntumördrabbade och 10-årig pojke protesterar mot 5G. Länk

Broschyr om 5G. Länk

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer. Länk