Mobilanvändning ökar risken för cancer i huvud-halsområdet

 Mobilanvändning ökar risken för cancer i hals- och huvudområdet. De undersökningar som gjorts av mobilanvändare har hittills fokuserat på risken för tumör i hjärnan och i örat, men senare års forskning visar att mobilanvändare har förändringar i saliv som kan leda till cancer. Monica Hellström fick cancer i munnen och är övertygad om att orsaken är hennes användning trådlös telefon i arbetet under 15 år.

Cancer i huvud och halsområdet ökar i såväl Sverige som övriga västvärlden. Under våren 2016 redovisade Strålskyddsstiftelsen statistik från Socialstyrelsen som visar att både muncancer och sköldkörtelcancer ökar mycket, i synnerhet sköldkörtelcancer. Diagrammet nedan visar den mycket kraftiga ökningen av antalet fall per 100 000 invånare av sköldkörtelcancer i åldern 0-69 år i  Sverige enbart under de senaste åren.tyroid_sweden_0-69years_incidenceper100000_1986-2014

Mellan år 2008 och 2014 har antalet fall av sköldkörtelcancer varje år nästan fördubblats i Sverige, från 388 fall år 2008 till 662 fall år 2014 (+70%). Allra störst har ökningen varit bland kvinnor. Västra Götalandsregionen redovisar nästan en tredubbling av antalet fall, från 85 fall till 248 fall sedan 2009. Nyligen har även Dr Lennart Hardell publicerat en vetenskaplig analys av sköldkörtelcancerincidensen som också drar slutsatsen att sköldkörtelcancer ökar kraftigt och att det framförallt är en typ av sköldkörtelcancer som är känslig för strålning som ökar. Artikeln finns tillgänglig i sin helhet här.

Även cancer i munnen, mellansvalget och tungcancer[1] ökar. Sammanlagt rapporterades 1441 fall cancer i sköldkörtel, tunga, munnen eller mellansvalget att jämföra med 961 fall så sent som 2008 (+50%).

”Helt övertygad” om att trådlös teknik orsakat muncancer

Monica Hellström från Kalmar fick diagnosen muncancer i februari 2013 och har fått gå igenom flera svåra operationer. Delar av munslemhinnan har tagits bort. Hud från arm och ben har därpå transplanterats till ansiktet.

Monica hade använt en trådlös telefon i 15 år i sitt arbete på djursjukhuset i Kalmar som hon  drev tillsammans med sin man. I arbetsrummet fanns dessutom en router för trådlöst nätverk (wifi):

– Jag är helt övertygad om att det trådlösa är orsaken till min cancer. Inget tvivel, säger Monica Hellström.

Tre år tidigare hade hon förstått att fick ohälsosymtom då hon exponerades för strålning (elöverkänslig). Ett år senare fick hon dessutom malignt melanom som hon opererades för.

Monica kan inte längre äta eller dricka efter alla operationer och behandlingar. All näring och vätska ges genom slang direkt in i kroppen.

Mobilanvändare har förändringar i saliv som kan leda till cancer

Forskare från Universitetet i Tel Aviv har visat att mobilanvändare har förändringar i saliv som på sikt kan leda till utvecklandet av cancer.[2] Forskarna såg att mobilanvändarnas saliv visade mer tecken på oxidativ stress i alla mätvärden. Samma observationer har senare gjorts av andra forskarlag[3], [4]. Oxidativ stress kan orsaka skador på DNA och betraktas som en riskfaktor för cancer och många andra sjukdomar. År 2015 publicerade en internationell grupp forskare en analys av forskningen som visade att hela 93 av 100 undersökningar visat att radiofrekvent strålning (mobilstrålning) orsakar oxidativ stress. De konstaterade därför att detta var ”övertygande bevisat”.[5] Forskare har också sett att mobilanvändning minskar salivens innehåll av antioxidanter, dvs kroppens försvar mot oxidativ stress[6].

Upprepade undersökningar visar ökad risk för hjärntumör

Upprepade undersökningar har visat att mobilanvändare löper ökad risk för aggressiv hjärntumör och tumör på hörselnerven eller på spottkörteln. Hittills har ingen forskare studerat samband mobilanvändning och ökad förekomst av muncancer eller sköldkörtelcancer.

En av världens mest erkända forskare på området, cancerläkaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus, har visat att såväl mobilanvändning som användning av trådlös telefon, vilket Monica använde under 15 år, ökar risken för hjärntumör och hörselnervstumör. Han har ännu inte studerat samband mellan muncancer eller sköldkörtelcancer och mobilanvändning. Mot bakgrund av Hardells resultat och den internationella 13-ländersundersökningen Interphone, som båda visat förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning, klassade Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, grupp 2B år 2011. I svensk press, bland annat i Dagens Nyheter den 18 maj 2010, har Interphone felaktigt beskrivits som att den inte skulle visat förhöjd hjärntumörrisk. Interphone visar emellertid klart att den mest exponerade gruppen mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör, vilket alltså de 30 experterna vid IARC konstaterade ett år senare år 2011. Den mest exponerade gruppen i Interphone baseras på mobilanvändningsvanor under 1990-talet motsvarar i dag en låg till måttlig användning av mobilen (30 minuter om dagen eller mer). Interphoneundersökningens projektledare professor Elisabeth Cardis sade samtidigt till internationell press att det var ”oroväckande att studien visade ökad risk för dagens normalanvändare”.

Upprepade undersökningar visar cancerrisker i djurförsök

Strålskyddsstiftelsen rapporterade tidigare under sommaren om den största djurförsöksstudie som hittills gjorts på cancerrisker av mobilstrålning från ansedda amerikanska National Toxicology Program, NTP. Undersökningens delresultat bekräftade de epidemiologiska undersökningarna på mobilanvändare, dvs att mobilstrålning orsakade hjärntumör bland de exponerade djuren. Tidigare har flera undersökningar vid andra laboratorier också visat att mobilstrålning främjar tumörtillväxt.

Lennart Hardell, som var en av de 30 världsledande experter som utvärderade cancerriskerna för IARC år 2011, anser att mobilstrålning i dag bör bedömas som ”cancerogen för människa”, den starkaste cancerklassen grupp 1.

presskontakt: Mona Nilsson 08-56051213

 

Referenser:

  1. Hanzany et al.: Is human saliva an indicator of the adverse health effects of using mobile phones? Antioxid Redox Signal. 2013; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894683
  2. Ramachandrayya Shivashankara et al.: Effect of Cell Phone Use on Salivary Total Protein, Enzymes and Oxidative Stress Markers in Young Adults: A Pilot Study, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378728/
  3. Abu-Khadra et al.: Evaluation of selected biochemical parameters in the saliva of young males using mobile phones; Electromagn Biol Med. 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24499288
  4. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/07/tradlos-teknik-orsakar-oxidativ-stress-overtygande-bevisat/
  5. Carlberg et al.: Increasing incidence of thyroid cancer in
    the Nordic countries with main focus on Swedish data; BMC Cancer 2016; www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937579/pdf/12885_2016_Article_2429.pdf

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend