Frankrike: trådlösa nätverk förbjuds i förskolan för de minsta

shutterstock_152238494_liten_fransk_flickaFrankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för barn under 3 år och de ska vara avstängda i grundskolans lågstadium när de inte aktivt används. På alla mobiltelefoner som säljs måste SAR-värdet anges tydligt och reklam för mobiltelefoner måste innehålla information om hur strålningen mot huvudet kan minskas.

Det är något av innehållet i den nya lag som Frankrike slutgiltigt antog den 29 januari. Inom ett år ska en informationskampanj startas som ger allmänheten råd om försiktighetsåtgärder samt om ansvarsfull användning av mobiltelefoner.

Mottot för den nya lagen är ökad transparens och information till allmänheten både från strålning från mobilmaster och strålning från mobiltelefoner. Det blir också ökat skydd för de minsta barnen. Nya regler införs om tydligare information om metoder för att minska strålningen både vid försäljning och vid reklam för mobiltelefoner.

Inom ett år ska regeringen även lämna över en rapport till parlamentet om elöverkänslighet.

Huvudinnehållet i den nya franska lagen är följande:

 1. Trådlösa nätverk i skolor och på daghem
 • Sändare för trådlös utrustning förbjuds på daghem för barn under 3 år.
 • I grundskolans lågstadium ska sändarna för trådlösa nätverk vara avstängda då de inte aktivt används i undervisningen.
 1. Ökad transparens och information om planerade och aktuella sändare för trådlös kommunikation
 • Vid varje nytt uppförande av mobilbasstationer eller väsentlig förändring av redan befintliga anläggningar måste kommunen bli informerad minst två månader i förväg. Kommunen kan bjuda in invånarna till samråd. Informationen till kommunen ska, om kommunen begär det, innehålla simulering av den strålning som den planerade anläggningen eller förändringen kommer att medföra.
 • Ansvarig myndighet för sändningstillstånd (Agence Nationale des Fréquences (AFNR)) ska varje år genomföra mätningar av allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning. Vid platser där strålningen är långt över den genomsnittliga, ska åtgärder vidtas för att reducera strålningen om det är tekniskt möjligt.
 1. Bättre information om strålning från trådlös teknik
 • För varje produkt som avger radiofrekvent strålning, ska det tydligt anges hur mycket strålning i SAR som produkten avger.
 • För mobiltelefoner ska också information lämnas om metoder för att minska exponeringen för strålning mot huvudet vid användning.
 • För varje mobiltelefon eller surfplatta ska det även anges tydligt hur man stänger av den trådlösa uppkopplingen mot internet.
 • De lokaler som erbjuder gratis wifi ska tydligt ange detta vid entrén.
 • All reklam för mobiltelefoner ska även innehålla information om hur man kan reducera strålningen mot huvudet.
 • All reklam förbjuds som syftar till att propagera för användning av mobiltelefon utan utrustning som minskar strålningen mot huvudet.
 • Alla mobiler måste vid försäljningstillfället kunna erbjuda tillhörande handsfreeutrustning anpassad för barn under 14 år.
 • Inom ett år ska en informationskampanj genomföras bland annat med information om försiktighetsåtgärder vid användning av utrustning som sänder ut radiofrekvent strålning samt rekommendationer om ansvarsfull och rimlig användning av mobiltelefoner.
 1. Rapport om elöverkänslighet
 • Inom ett år ska regeringen lämna en rapport till nationalförsamlingen om elöverkänslighet.

 

Den nya lagen har kommit till stånd efter initiativ från de gröna med stöd av socialistpartiet. För ett år sedan röstade den franska nationalförsamlingen ja till en mer omfattande lagtext, med fler åtgärder för att reducera hälsoriskerna med trådlös teknik, bland annat förbud för reklam för trådlösa produkter riktad till barn. Denna och andra åtgärder ströks då lagtexten behandlades av senaten i juni 2014, efter påtryckningar från industrin.

Strålskyddsstiftelsen välkomnar Frankrikes nya lag som borde visa vägen för svenska politiker och beslutsfattare på alla nivåer. Strålskyddsstiftelsen uppmanar svenska politiker och beslutsfattare att också ta initiativ för att skydda allmänheten mot visade hälsorisker med strålning från trådlös teknik och att fatta beslut för att särskilt skydda de som är särskilt känsliga: barnen, de äldre och de som utvecklat svår känslighet för strålningen.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att informera och skydda allmänheten mot den trådlösa teknikens många hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen har lanserat en kampanj för En strålningsfri skola och förskola. Läs om den  här.

Fakta i korthet om strålning från trådlös teknik:

 1. Mikrovågsstrålning (radiofrekvent) från trådlös teknik är klassad som möjligen cancerframkallande, klass 2B av IARC/WHO. Ledande forskare på området anser att tillräckliga vetenskapliga belägg finns för skärpning till klass 1, cancerogen för människor samma klass som asbest och dioxin. Upprepad forskning visar ökad risk för aggressiv hjärntumör av mobilanvändning, påverkan på centrala nervsystemet och på cellnivå.
 2. Gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster, mobiltelefoner och surfplattor saknar skydd mot cancer och andra effekter av längre tids exponering. Det skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter och räknas som medelvärde under 6 minuter.
 3. Barn är särskilt känsliga och absorberar mer strålning jämfört med en vuxen


Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend