27 september, 2020

Rådgivande kommitté

Strålskyddsstiftelsen har till sitt stöd en rådgivande kommitté bestående av specialister inom biologi, medicin, fysik och andra relevanta områden, samt av människor med personlig erfarenhet av strålningsrelaterade hälsoproblem.