20 oktober, 2017

Stöd oss – Kunskap räddar liv

man_hvudvark_wifi_1Människors exponering för elektromagnetisk strålning från trådlös teknik och andra källor har ökat lavinartat under de senaste två decennierna. Samtidigt har ohälsan ökat kraftigt i befolkningen.

De allra flesta känner inte till att den elektromagnetiska strålningen de utsätts för i vardagen kan orsaka en lång rad av de symtom på ohälsa som blivit allt vanligare i samhället under senare år, exempelvis den psykiska ohälsan.  De känner inte heller till de allvarliga långsiktiga hälsoriskerna, exempelvis risken för cancer, trots att de är väl belagda av forskningen. Mörkertalet av drabbade kan därför vara mycket stort.

Utvecklingen pekar mot en fortsatt ständigt ökande exponering.

Konsekvenserna för folkhälsan och i synnerhet för den uppväxande generationen kan bli mycket svåra om inte människor får korrekt information om riskerna samt stöd och hjälp för att minska dem. Alla berörs – behovet är enormt.

Strålskyddsstiftelsen sprider kunskap om riskerna, grundad på forskning och väldokumenterad erfarenhet, med folkhälso- och miljöperspektivet i första rummet. Vi informerar om hur riskerna kan minskas och hur man bäst kan skydda sig. Politiker, företagsledare och beslutsfattare måste också få bättre och sakligare information om riskbilden.

Det är bråttom att förhindra en folkhälsokatastrof – därför är ditt stöd så viktigt. Stöd Strålskyddsstiftelsen.

 

Bli månadsgivare

shutterstock_88003108

Som månadsgivare hjälper du oss att arbeta långsiktigt och informera brett. Många vittnar om svåra symtom som de kunnat koppla till strålningen, men de allra flesta känner inte till riskerna med mikrovågsstrålning.

Våra barn måste få växa upp i en säker och trygg miljö.

Bli månadsgivare på något av följande två sätt

  1. Registrera en stående månadsöverföring via autogiro i din internetbank
  2. Anmäl att ett valfritt belopp automatiskt dras från ditt konto varje månad med autogiro genom att fylla i och skicka in medgivande om autogiro via vår webbsida.

 

Du är också välkommen att kontakta oss för att diskutera andra alternativ.

 

shutterstock_92770369_donera_plantGe en gåva

Du kan också bidra till vårt arbete genom att betala in ett engångsbelopp till Strålskyddsstiftelsens bankgirokonto.

Sätt in din gåva på bankgiro 814-8504