28 maj, 2017

Strålskyddsstiftelsens styrelse

Här kan du läsa mer om ledamöterna i Strålskyddsstiftelsens styrelse.

Monapressbild Mona Nilsson
Mona är författare till ”Mobiltelefonins hälsorisker”, ”Spelet om 3G” samt till många artiklar i ämnet. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan i över 10 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området.Här kan du lyssna på Mona Nilsson i en intervju i SR år 2010.

Kontakt: mona@stralskyddsstiftelsen.se

kerstin press Kerstin Stenberg
Kerstin har lång erfarenhet av internationell marknadsföring och kommunikation och har på senare år specialiserat sig i statsvetenskap och mänskliga rättigheter med fokus på lobbying och demokrati. Hon innehar flera förtroendeposter i strålskyddsfrågan internationellt, bl a som styrelsemedlem i Internationella EMF-alliansen, IEMFA och är bosatt i Strasbourg. Kerstin är redaktör för  Mona Nilssons bok ”Mobiltelefonins hälsorisker”. www.iemfa.orgKontakt: kerstin@stralskyddsstiftelsen.se
Katharina press Katharina Krusell
Katharina har arbetat med miljöfrågor i 13 år. Hon är i dag byrådirektör/miljöskyddshandläggare vid miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen Östergötland. Hon har arbetat med tillsyn och prövning av anläggningar inom bland annat avfallsområdet, som samordnare för Miljösamverkan Östergötland, som avfallsexpert i EU-projekt samt med inventering av förorenade områden. Idag ligger fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet. Hon har en civilingenjörsutbildning i Teknisk Biologi vid Linköpings Universitet och har även arbetat med forskning och utveckling vid Institutet för Teknisk Kemi, Universitetet i Hannover. Hon har under senare år också arbetat med strålskyddsfrågan.