5G

    Stoppa 5G – Vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer Webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu Strålskyddsstiftelsens riskbedömning av 5G inlämnad till myndigheterna. Läs mer Områden där PTS gett tillstånd för 5G-tester tom maj 2019. Läs mer Skador av 5G-liknande strålning redovisade 1977. Läs mer Bryssel stoppar … Fortsätt läsa 5G