5G

    Stoppa 5G – 213 vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer Ny webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu Umeå blir första 5G-experimentstaden. Läs mer Amerikansk senator begär att 5G:s hälsofaror utforskas innan 5G rullas ut. Läs mer Forskare kräver att 5G Umeå stoppas – forskning om risker … Fortsätt läsa 5G