5G

    Stoppa 5G – 226 vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer Webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu Strålskyddsstiftelsens riskbedömning av 5G inlämnad till myndigheterna. Läs mer Skador av 5G-liknande strålning redovisade 1977. Läs mer Umeå blir första 5G-experimentstaden. Läs mer Amerikansk senator begär att 5G:s hälsofaror utforskas … Fortsätt läsa 5G