ICNIRP dominerar expertutredningar

ICNIRP bortser från ökande bevisning om skadliga hälsoeffekter samt ökad risk för cancer. Trots det försämrar ICNIRP skyddet ännu mer.